Omgaan met producten met gevaarlijke eigenschappen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Omgaan met producten met gevaarlijke eigenschappen Door Mind Map: Omgaan met producten met gevaarlijke eigenschappen

1. Bewaren

1.1. Achter slot

1.2. Ver van kinderen

1.3. Gesloten deksel

1.4. Oorspronkelijke verpakking

1.4.1. Weggooien

1.4.1.1. Chemisch afval

2. Etiketten

2.1. Nooit verwijderen

2.2. Aandachtig lezen

2.3. Zichtbaar

2.4. Bij aankoop

2.4.1. Nakijken

2.4.2. Vragen aan winkel

2.4.3. Geen label?

2.4.3.1. Vragen aan de winkel

2.4.3.2. Niet aankopen

3. Veiligheidsinstructies

3.1. Aangepaste kledij

3.2. Contact met huid

3.2.1. Bel 112

3.2.2. Afspoelen met water

3.3. Geschikte bescherming

3.4. Gemorst

3.4.1. Inert absorberend poeder

3.5. Inname

3.5.1. Antigifcentrum

3.5.2. Huisarts / 100

3.6. Corrosief

3.6.1. 10 min spoelen met water

3.7. Na gebruik

3.7.1. Handen wassen

3.8. Gebruik

3.8.1. Niet eten

3.8.2. Niet drinken

4. Meerdere producten

4.1. Nooit mengen

4.2. Schade

4.2.1. Brandwonden

4.2.2. Verstikking