Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Waterwerken 2.0 Door Mind Map: Waterwerken 2.0

1. Groep 7

2. Natuurkunde

2.1. Duinen

2.2. Hoe overstroomt Nederland

2.2.1. klimaatverandering

2.2.1.1. Opwarming

2.2.1.2. Stijging waterpeil

2.2.2. Ligging van Nederland

2.2.2.1. Nederland "onder water"

2.3. Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu

2.3.1. Leerlijn (als groep 5/6+) - verstoring van het evenwicht in de wereld - ontbossing in de tropen - broeikaseffect

3. Biologie

3.1. Oorsprong water in Nederland

3.2. Oplossingen uit het dierenrijk

3.2.1. Dammen

3.2.2. Van zout IJsselmeer naar zoet IJsselmeer

3.3. Zoet & zout water

3.4. Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika

3.4.1. Leerlijn (als groep 3/4+): Het ontstaan van afzetting door: - zee - rivieren - (land-)ijs - wind - veenvorming/verlanding

4. Techniek

4.1. Kerndoel 48: 'Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken'

4.1.1. Leerlijn (als groep 5/6+): Verdediging tegen het binnenwater - rivieren -dijken - dynamisch rivierbeheer (de rivier moet weer de ruimte krijgen - polders aanwijzen die bij extreem hoge afvoer water gaan bergen

4.2. Verdediging tegen het binnenwater

4.2.1. Actieve verdediging

4.2.1.1. Sluisen

4.2.2. Passieve verdediging

4.2.2.1. Water ruimte geven

4.2.2.1.1. Polders

4.2.2.2. Dijken

4.2.2.3. Duinen 2.0

5. Product 1: Passieve verdediging in maquette

5.1. Waterdichte maquette met zomer/winterdijk

5.1.1. Klei

5.1.2. Hout

6. Product 2:

6.1. Reliëfkaart van Nederland

6.1.1. interactief; door water toe te voegen kun je zien wat de stijging van het waterpeil doet met Nederland.