Pedagogische stromingen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Pedagogische stromingen Door Mind Map: Pedagogische stromingen

1. Empirisch-analytische stroming

1.1. Objectieve feiten / oorzaak-gevolg

1.2. Meetbaar gedrag van de mens in kaart brengen

1.3. Onderzoek relatie opvoedgedrag en positief/negatieve beïnvloedingen

1.4. Betrouwbare kennis

1.5. Verstoorde ontwikkelingen sneller opsporen

1.6. Nadeel: geen subjectief inzicht in de aarde en de relatie (geesteswetenschappelijk biedt dit wel

2. geesteswetenschappelijke stroming

2.1. gaat uit van de praktijk van het opvoeden

2.2. Kijkt naar emotie, gevoel en de wil

2.3. Persoonlijke benadering

2.4. Ruimte om te ontplooien

2.5. Voordeel: menselijkheid

2.6. Nadeel: leren omgaan met de maatschappij

3. Kritische emancipatorische stroming

3.1. Staat tegenover de 2 andere stromingen

3.2. Maatschappij veranderen en kinderen kracht geven niet zomaar waarheden aan te nemen

3.3. Anti-autoritaire opvoeding

3.4. Erkennen en signaleren van maatschappelijke problemen