Orthopedagogiek

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Orthopedagogiek Door Mind Map: Orthopedagogiek

1. WEEK 1

1.1. NOTITIES

1.1.1. = hoopje gesemmel over hoe aanpakken

1.2. PPT

1.2.1. Systeemdenken

1.2.1.1. algemene systeemtheorie

1.2.1.1.1. systeemtheorie = structurele stroming dia 16-20

1.2.1.1.2. communicatietheorie = strategische stroming dia 10-15

1.2.2. Territoriumtheorie

1.2.2.1. wapens en reactie dia 25

1.2.3. Contextuele denken dia 27-43

1.3. WORD

1.3.1. Territoriumtheorie

1.3.1.1. privé domein en publieke arena p2

1.3.1.2. functies p3

1.3.1.3. wapens p4-5

1.3.1.4. agressie en regressie p5-6

1.4. SV + SCHEMA

1.4.1. Gestaltpsychologie

1.4.2. Algemene systeemleer

1.4.3. Communicatietheoretische benadering = strategische benadering

1.4.3.1. uitganspunten Watzlawick

1.4.4. Structurele benadering

1.4.4.1. focus op grenzen, coalities en hiërarchie

1.4.5. Intergenerationele of contextuele benadering

1.4.5.1. 4 dimensies

1.4.5.2. geven - nemen

1.4.5.3. loyaliteiten

1.4.5.4. roulerende rekening en destructief recht

2. WEEK 2

2.1. PDF

2.1.1. ICF-model

2.1.1.1. doelstellingen p2

2.1.1.2. model aan de basis p2-3

2.1.1.3. uitgangspunten p4

2.1.1.4. overzicht componenten p5-6

2.1.1.5. verklaring begrippen p7-8

2.1.1.6. voorbeeld

2.1.1.6.1. zie WORD

2.2. WORD UVRM

2.3. WORD VIRK

2.4. DIGITAP UVRMH

3. WEEK 3

3.1. PPT

3.1.1. ICF-model

3.1.1.1. achtergrond/ICIDH/burgerschapsmodel dia 9-17

3.1.1.2. ICF-terminologie dia 20-33

3.2. ARTIKEL

3.2.1. Pedagogische uitgangspunten

4. WEEK 4

4.1. PPT

4.1.1. groeps- en gezinsgericht klimaat

4.1.1.1. crisissen

4.1.1.2. verantwoordelijkheid

4.1.1.3. rol van begeleider

4.1.1.4. instelling

4.1.1.5. leefgroepen

4.1.1.6. Kousemaker

4.1.1.7. VOS/MOF

4.1.1.8. pedagogisch leefklimaat

4.1.1.9. gedragsproblemen

4.2. NOTITIES

4.2.1. gaat verder op de PPT

4.3. LEERPADEN

4.4. WORD KARO

5. WEEK 5

5.1. ARTIKEL

5.1.1. wat is herkaderen? p1

5.1.2. de noodzaak p2

5.1.3. perspectieven p2-5

5.1.3.1. op zoek naar betekenis

5.1.3.2. ontwikkelingseigen gedrag

5.1.3.3. probleem met jongens

5.1.3.4. sociaal-emotionele competenties

5.1.3.5. actie-reactie

5.1.3.6. cultuur van machtsrelaties

5.1.3.7. je kan niet niet communiceren

5.1.3.8. relatie en status

5.2. PPT

5.2.1. Gedragsstoornissen en emotionele problemen

5.2.1.1. valkuilen en vaststellingen dia 14

5.2.1.2. handelingsverlammning/verlegenheid dia 15

5.2.1.3. herkaderen dia 25-27

5.3. PPT

5.3.1. Leertheorieën

5.3.1.1. modificeerbaarheid

5.3.1.1.1. hersenplasticiteit dia 9-10

5.3.1.2. intelligentie en cognitieve ontwikkeling

5.3.1.2.1. leren, imitatie en spiegelneuronen dia 14

5.3.1.2.2. ervaring/activiteit dia 15

5.3.1.2.3. gemedieerde leerervaring dia 16

5.3.1.2.4. structurele cognitieve modificeerdbaarheid dia 20-21

5.3.1.2.5. zone van de naaste ontwikkeling dia 22

5.3.1.2.6. Hoe gebeurt leren? dia 23

6. WEEK 6

6.1. PPT

6.1.1. SEO en begeleidingsstijl

6.1.1.1. fase dia 6-31

6.2. Notities

6.2.1. hoopje gesemmel over fase

7. WEEK 7

7.1. PPT

7.1.1. Seksualiteit

7.1.1.1. handelingsverlegenheid dia 22

7.1.1.2. vlaggensysteem dia 23-50

7.2. NOTITIES

7.2.1. handelingsverlegenheid

7.2.2. vlaggensysteem

8. WEEK 8

8.1. PPT

8.1.1. Fysieke beperking

8.1.1.1. VN verdrag inzake gelijke rechten van personen met een handicap dia 9

8.1.1.2. Onderwijs dia 6-8

8.1.1.2.1. types

8.1.1.2.2. opleidingsvormen

8.1.1.2.3. inclusief onderwijs

8.1.1.3. Hulpmiddelen dia 5

8.1.1.4. Redelijke aanpassingen dia 10

8.1.1.5. Vrije tijd dia 12