Interview gespreid leiderschap

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Interview gespreid leiderschap Door Mind Map: Interview gespreid leiderschap

1. Mooiste quote

1.1. "Dat de roepers rustiger worden."

1.2. "Als ik in mijn kracht sta, voel ik mij goed."

1.3. "Het ervaren van een positief groepsgevoel die ontstaan is door een samenwerking met wederzijds respect."

2. Wat viel je op

2.1. Wisselend leiderschap

2.2. Er komen veel zaken terug in de verschillende interviews.

2.3. Wisselende gevoelens naar organisatie toe.

2.4. Er is toch nood aan iemand die richting geeft.

2.4.1. Dit moet samen met gespreid leiderschap kunnen gaan.

2.5. Dat de meeste mensen toch een goed gevoel hebben als ze spreken over gespreid leiderschap.

3. Wat geeft energie

3.1. Kleine subteams

3.2. Positieve feedback

3.3. Er niet alleen voor staan.

3.3.1. Gevoel erbij te horen.

3.3.2. Samenwerken aan één doel.

3.4. Sterkte mogen benutten.

4. Wensen en verlangens

4.1. Samen leiderschap nemen.

4.1.1. Toch nog een evaluator.

4.2. Spontane medewerking van iedereen.

4.3. Openheid

4.4. Eigen waarde (competent)

5. Voorwaarden

5.1. Eigen waarde blijven behouden

5.2. RESPECT

5.3. Samenhorigheid

5.4. Vertrouwen

5.5. Toelaten dat iedereen anders is.

5.6. Ieder neemt zijn/haar verantwoordelijkheid.

6. Waarden

6.1. Respect

6.2. Vertrouwen

6.3. Gelijkwaardigheid

6.4. Gedeelde verantwoordelijkheid

6.5. Openheid en eerlijkheid

6.5.1. Echtheid

6.6. Samenhorigheid

7. Leermoment

7.1. De meeste mensen staan er wel achter.

7.2. Openheid van de ander aanvaarden.

7.2.1. Wederzijds respect

7.3. Actief inzetten op relationele bekwaamheden (competenties).

7.3.1. Actief luisteren

7.3.2. Geven van feedback.

7.3.3. Omgaan met feedback / kritiek.

7.3.4. Communiceren

7.4. Reflecteren blijft zinvol.

8. Meest waardevolle inzichten

8.1. Wederzijds respect

8.2. Openheid

8.2.1. Openstaan voor anderen.

8.2.2. Eerlijkheid naar anderen.

8.3. Actief inzetten op relationele bekwaamheden.

8.4. Communicatie

8.5. Veiligheid

8.6. Competent voelen.