Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
7Kinderzorg Door Mind Map: 7Kinderzorg

1. verzorging

1.1. ziekte

1.1.1. koorts

1.1.1.1. wat is het?

1.1.1.2. wat te doen?

1.1.1.3. stuipen

1.1.2. braken

1.1.3. diarree

1.1.4. bloed

1.1.5. kinderziektes

1.2. toillet

1.2.1. verluieren

1.2.1.1. techniek

1.2.1.2. begeleiding

1.2.1.3. luieruitslag

1.2.2. zindelijkheid

1.2.2.1. techniek

1.2.2.2. begeleiding

1.3. haren

1.3.1. melkkorsten

1.3.2. luizen

1.4. tanden

1.5. badje

1.6. oren, ogen, neus

1.7. nagels

1.8. in het zonnetje

2. ouders

2.1. communicatie

2.1.1. heen-en-weer schriftje

2.1.2. briefing

2.1.3. oudercontacten

2.2. ouderparticipatie

2.3. kennismakingsgesprekken

2.4. tevredenheid

2.5. ouders als samenwerkingspartner

2.6. klachten

2.7. deontologisch handelen?

2.8. diversiteit bij ouders/ lokale context

3. welbevinden

3.1. wat is welbevinden

3.2. waarom belangrijk?

3.3. basisbehoeften van Ferre Laevers

3.3.1. fysische behoeften

3.3.1.1. wat zijn fysische behoeften?

3.3.1.2. sensitief-responisief zijn

3.3.2. warmte en affectie

3.3.2.1. hechting

3.3.2.1.1. wat is hechting?

3.3.2.1.2. waarom is hechting belangrijk?

3.3.2.1.3. wat is er nodig om te kunnen hechten?

3.3.2.1.4. cirkel van Cooper

3.3.2.1.5. hechting in de opvang

3.3.2.2. onthaal/ welkom

3.3.2.2.1. wennen

3.3.2.3. 'er zijn' voor de kinderen

3.3.2.4. sociaal contact

3.3.2.4.1. fasen van sociale ontwikkeling

3.3.2.4.2. positief communiceren

3.3.2.4.3. groepsprocessen

3.3.3. zekerheid en duidelijkheid

3.3.3.1. realistische verwachtingen

3.3.3.2. regels en afspraken

3.3.3.2.1. ik boodschappen

3.3.3.2.2. negeren

3.3.3.2.3. time-out

3.3.3.2.4. straffen

3.3.3.3. dagstructuur

3.3.3.4. gestructureerde leefruimte

3.3.4. erkenning/ waardering

3.3.4.1. belonen

3.3.4.2. positieve kijk op het kind

3.3.4.3. diversiteit

3.3.5. zich kundig voelen/ zelfstandigheid

3.3.5.1. de ruimte stimuleert zelfstandigheid

3.3.5.2. kinderen zelfstandigheid aanleren

3.3.5.3. kinderparticipatie

3.3.6. zingeving

4. betrokkenheid

4.1. wat is betrokkenheid?

4.2. betrokkenheid observeren

4.3. waarom belangrijk?

4.4. hoe de betrokkenheid stimuleren?

4.4.1. actief stimulerende begeleiding

4.4.1.1. vrij spel

4.4.1.2. begeleide spelactiviteiten

4.4.1.2.1. ik en de ander

4.4.1.2.2. lichaam en beweging

4.4.1.2.3. communicatie en expressie

4.4.1.2.4. verkennen van de wereld.

4.4.1.3. spelontwikkeling

4.4.2. taalondersteuning

4.4.2.1. een goed taalaanbod

4.4.2.2. spreekkansen

4.4.2.3. voorlezen

4.4.2.4. taal stimuleren

4.4.2.5. inspelen op wat kinderen zeggen

4.4.2.6. meertaligheid/ thuistaal

4.4.3. rijk aanbod

4.4.3.1. speelhoeken

4.4.3.2. spelmaterialen

5. voeding

5.1. voedingsvoorschriften

5.1.1. etiket lezen

5.1.2. kenmerken per leeftijd

5.1.3. allergenen

5.1.4. intoleranties

5.1.5. allergieen

5.1.6. voedingsdriehoek

5.2. melkvoeding

5.2.1. hoe bereiden?

5.2.2. voor en nadelen

5.2.3. behoeften

5.3. borstvoeding

5.3.1. hoe bereiden?

5.3.2. voor en nadelen

5.3.3. behoeften

5.4. babymaaltijd

5.4.1. fruitpap

5.4.1.1. hoe bereiden

5.4.1.2. behoeften

5.4.1.3. begeleiding

5.4.2. groentenpap

5.4.2.1. hoe bereiden

5.4.2.2. behoeften

5.4.2.3. begeleiding

5.5. peutermaaltijd

5.5.1. hoe bereiden

5.5.2. behoeften

5.5.3. begeleiding

6. slapen/rusten

6.1. slaapbehoeften

6.2. slaapsignalen

6.3. belang

6.4. veilig slapen wiegendood

6.5. snoezelen

7. kwaliteit

7.1. algemene ontwikkeling kind 0-12jaar

7.1.1. fysiek

7.1.2. psychisch

7.1.3. sociaal

7.1.4. emotioneel

7.1.5. taal

7.1.6. creatief

7.1.7. moreel

7.2. ZIKO-VO

7.2.1. wat is het?

7.2.2. waarvoor dient het?

7.2.3. hoe gebruiken?

7.2.4. belang

7.3. MeMo-Q

7.3.1. wat is het?

7.3.2. waarvoor dient het?

7.3.3. hoe gebruiken?

7.4. opvoedingsstijlen

7.5. pedagogisch raamwerk

7.5.1. wat is het?

7.6. kwaliteitshandboek

7.6.1. wat is het?

7.7. netwerking

7.7.1. externen

7.7.2. bijscholingen

7.7.3. LOK

7.8. rechten van het kind

7.9. observeren en observatietechnieken

8. EHBO

8.1. basisprincipes

8.2. levensreddend handelen

8.3. stikken, verslikken

8.4. top 10 gevaren bij kinderen

8.5. kinder huisapotheek

9. kinderopvang algemeen

9.1. maatschappellijke functies

9.2. structuur KO Vlaanderen

9.2.1. kind en gezin

9.2.2. zorginspectie

9.2.3. kinderopvangvormen

9.2.4. vaktermen

9.3. wetgeving

9.3.1. vergunningsvoorwaarden

9.3.2. deontologie

9.3.2.1. beroepsgeheim

9.3.2.2. wet op privacy

9.4. historiek

9.5. beroepsprofiel

9.6. nieuwe tendensen KO

10. veiligheid

10.1. procedures

10.1.1. risicoanalyse

10.1.2. crisisprocedure

10.1.3. procedure grensoverschrijdend gedrag

10.2. ergonomie

10.2.1. heffen en tillen

10.3. hygiëne

10.3.1. omgeving: ruimtes en materialen

10.3.1.1. welke producten

10.3.1.2. frequentie reiniging

10.3.1.3. reinigen versus ontsmetten

10.3.2. persoonlijke algemene hygiëne

10.3.3. voedselhygiëne

11. team communiceren Frank Oomkes

11.1. actief luisteren

11.2. feedback krijgen/ ontvangen

11.3. assertief zijn

11.4. overtuigen

11.5. slecht nieuws brengen

11.6. omgaan met conflicten

11.7. fair onderhandelen