Een cliënt in de schulden.

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Een cliënt in de schulden. Door Mind Map: Een cliënt in de schulden.

1. Schulden

1.1. Lenen

1.2. Uitgeven

2. Instanties

2.1. Schuldbemiddeling

2.1.1. In een periode van 36 maanden wordt zoveel mogelijk geld opzijgezet voor de schuldeisers.

2.1.2. Een gedeelte van de schuld wordt afgelost tegen 'finale kwijting'.

2.1.3. Er worden afspraken gemaakt met de afzonderlijke schuldeisers.

2.2. Schuldsanering

2.2.1. schuldsanering wordt vaak uitgevoerd door de gemeentelijke krediet- of stadsbank.

2.2.2. Bij deze vorm van schuldhulp wordt aan de zorgvrager een lening verstrekt op basis van wat hij in 36 maanden kan aflossen.

2.2.3. Deze lening wordt een saneringskrediet genoemd.

2.2.4. De afbetaling aan de schuldeisers gebeurt ook bij schuldsanering tegen ‘finale kwijting’.

3. Voorwaarden waar je tot moet voldoen om toegelaten te worden bij wsnp.

3.1. Hij heeft problematische schulden.

3.2. Hij heeft in de voorgaande vijf jaar niet bewust schulden gemaakt, zoals bij fraude, een misdrijf of onverantwoordelijk gedrag.

3.3. Hij heeft een verklaring dat het schuldhulpverleningstraject mislukt is.

3.4. Hij heeft de afgelopen tien jaar niet in een wsnp gezeten.

3.5. Hij zal de verplichtingen van de Wsnp nakomen en zijn best doen zo veel mogelijk te verdienen.

4. Zorgvragers met schulden.

4.1. Ze voelen zich schuldig

4.2. Ze schamen zich

4.3. Geven hunzelf de schuld dat ze dit niet konden voorkomen.

4.4. Ze gaan zich isoleren omdat zij aan veel dingen niet mee kunnen doen.

5. Schuldhulpmaatje

5.1. Landelijk netwerk van lokale vrijwilligersorganisaties.

5.2. De vrijwilligers helpen mensen die in financiële problemen zijn geraakt.

5.3. Schuldhulpmaatje richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden hoog oplopen.

5.4. Eerst zorgt een vrijwilliger ervoor dat hij samen met de zorgvrager overzicht over de financiën krijgt.

5.5. Bij het begeleiden gaat de vrijwilliger uit van het standpunt dat het weer goed kan komen.

5.6. Samen met de zorgvrager stelt hij een plan op voor het oplossen van de problemen, nadat er een overzicht gemaakt is.