Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Lezen Door Mind Map: Lezen

1. Hoofdgedachte: de kortst mogelijke samenvatting van een tekst.

2. Publiek en doel: teksten over hetzelfde onderwerp kunnen erg verschillen. het hangt er van af welk doel de tekst heeft maar ook voor welk publiek het is.

3. Indeling: indeling van een tekst in erg belangrijk zodat je een tekst makkelijk en duidelijk kunt lezen.

4. Onderwerp en deelonderwerpen: een onderwerp is waar een tekst over gaat. Een deelonderwerp zijn verschillende kanten van een onderwerp.

5. Feit/mening: een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat. Een mening is iets wat iemand vind.

6. Lees strategieën: je kunt op verschillende manier lezen. Enkele voorbeelden zijn oriënterend lezen, globaal lezen of zoekend lezen. De manier waarop je leest hangt af van je doel.

7. Alinea's en kernzinnen: een goed alinea bevat een kernzin. Een kernzin bevat de belangrijkste informatie van de alinea.

8. Titel en tussenkopjes: aan het begin van een tekst zet je een titel. De titel verteld in 2/3 woorden waar de tekst over gaat. Bij de tussenkopjes vertel je in 2/3 woorden waar een alinea over gaat.

9. Tekstsoorten: je kunt ook wel zeggen een bepaald type tekst. Bijvoorbeeld een informatieve tekst of een