Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Vergaderen Door Mind Map: Vergaderen

1. Waarom

1.1. Oordeels vorming

1.1.1. stap 1 verbreding; neer elkaar luisteren en reageren. stap 2: meningen en argumenten vergelijken

1.1.2. stap 2 : meningen en argumenten vergelijken

1.2. Besluit vorming

1.2.1. hoe komen tot een besluit, wie doet wat

1.3. Beeld vorming

1.3.1. welke vragen hebben we , hoe komen we aan meer informatie

2. Waarom vergaderen?

2.1. Meer informatie krijgen over iets.

2.2. Andere standpunten te leren kennen en gezamenlijk tot een goed besluit te komen

3. Rolverdeling

3.1. Wat kan jij doen als ;

3.1.1. Voorzitter voor voorbereiding: geef de plaats, datum en tijd, het doel

3.1.1.1. STERmodel of WEBmodel?

3.1.1.1.1. stermodel: interactie via voorzitter, deelnemers krijgen het woord

3.1.1.1.2. webmodel: deelnemers praten direct met elkaar, voorzitter vat tussendoor samen en grijpt in als ze door elkaar praten

3.1.2. Deelnemer voor voorbereiding: lees de stukken, bedenkt wat je van de onderwerpen weet en vind, denk na over oplossingen en noteer vragen

3.2. Uitvoering 3 acties voor een effectieve vergadering

3.2.1. Wees duidelijk

3.2.2. Focus op het resultaat

3.2.3. Stuur op sfeer

4. Probeer iets anders

4.1. doorbreek de vaste plaatsen

4.2. vergader in een kring zonder tafels

4.3. haal iemand van buiten erbij