Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
De cel Door Mind Map: De cel

1. De celwand is een wand die gevormd wordt buiten het membraan van een cel. Dierlijke cellen hebben geen celwand, maar alleen een

2. Centriool

2.1. Een centriool is een organel zonder membraan dat voorkomt in alle dierlijke cellen, altijd twee per centrosoom. Hierbij staat het ene centriool loodrecht op het tweede. Het voorkomen van centriolen loopt terug tot bij de gisten, bij cellen van hogere planten worden

3. Cel wand

4. De golgi apparaat

4.1. Het golgicomplex behoort tot het endomembraansysteem van een eukaryotische cel. Dit systeem bevat, behalve het golgicomplex, de kernmembraan, de celkern, het endoplasmatisch reticulum, de lysosomen en verschillende soorten vacuolen

5. Cel kern

5.1. De celkern is een organel waarin bij eukaryote cellen het DNA opgeslagen wordt. De celkern wordt door een kernmembraan gescheiden van het cytoplasma. == Opbouw == De celkern is omgeven door een dubbele kernmembraan.

6. Cytoplasma

6.1. Het cytoplasma is de volledige inhoud van een cel, met uitzondering van de celkern. Het cytoplasma bestaat uit het cytosol (de grondvloeistof), de organellen en alle andere inwendige celcomponenten zoals eiwitten. ... In het cytoplasma vinden veel verschillende cellulaire processen plaats.

7. Lysosomen

7.1. Het lysosoom is een blaasje dat zich in het cytoplasma bevindt en ook wel "de afvalberg van de cel" genoemd wordt. Lysosomale enzymen in de lysosomen breken afvalstoffen van de cel af, zodat de afbraakproducten hergebruikt of veilig uitgescheiden kunnen worden.

8. eukaryoten

8.1. Eukaryoten zijn alle organismen waarvan iedere cel een celkern bevat. ... In de cellen van algen en planten komen daarnaast chloroplasten voor. Tot de eukaryoten behoren, naast veel eencellige soorten, alle soorten meercellige organismen.

9. Cytoskelet

9.1. Het cytoskelet of celskelet is een netwerk van fibers en buisjes dat de cel stevigheid, vorm en beweeglijkheid geeft. Het bestaat uit verschillende soorten eiwitten.

10. prokaryoten

10.1. Een prokaryoot organisme is een eencellig organisme zonder de compartimentering van de cel, zoals deze voorkomt bij eukaryoten - de celkern en andere organellen ontbreken.