Mijn visie op onderwijs

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Mijn visie op onderwijs Door Mind Map: Mijn visie op onderwijs

1. Relatie

1.1. Vertrouwen

1.2. Veiligheid

1.3. Autonomie

1.4. Verbinding

1.5. De leerlingen individueel kennen

1.6. Staan naast de leerlingen

1.7. Respect

2. Orde

2.1. Er is ruimte voor speling

2.2. Leerlingen luisteren naar de docent (autoriteit)

2.3. Consequent

2.4. Duidelijke communicatie

2.5. Lichaamstaal

2.6. Vriendelijk

2.7. Voorbeeldfunctie

2.8. Het positieve benadrukken

2.9. Duidelijke regels en grenzen

2.10. Structuur bieden

2.11. Goede voorbereiding

2.12. Timing

2.13. Thempo

2.14. Inspelen op de leerling

2.15. Innerlijke rust

2.16. Balans tussen inspanning en ontspanning

2.17. Passende taken

2.18. Omgeving

2.18.1. Temperatuur

2.18.2. Geluid

2.18.3. Licht

2.18.4. Spanning

2.19. Straffen

2.19.1. Negeren

2.19.2. Aankijken en doorgaan met de les

2.19.3. Naam noemen

2.19.4. Ik-boodschap

2.19.5. Waarschuwen

2.19.6. Verplaatsen in de klas

2.19.7. Time-out plek

2.19.8. Op schijven wat er fout is gegaan

2.20. Beloningsladder

2.20.1. Oogcontact

2.20.2. Compliment

2.20.3. Schouderklopje

2.20.4. Sticker

2.20.5. Schrijven met een gelpen

2.20.6. In groepjes pennen verdienen

3. Organisatie van de school

3.1. Ontwikkelen van talenten van de leerlingen

3.2. Thuisgevoel op de school

3.3. Goed pedagogisch klimaat

3.4. Ouderbetrokkenheid

3.5. Veiligheid

3.6. Duidelijke regels

3.7. Vooruitgang in de ontwikkeling van de leerlingen

3.7.1. Verstandelijke

3.7.2. Emotionele

4. OWE's

4.1. 1. Leraar worden

4.1.1. Speciaal basisonderwijs

4.1.2. Samenwerken

4.1.3. Onderzoeken doen

4.1.3.1. Literair

4.1.3.2. Experimenteel

4.2. 2. Ontwikkelingspsychologie

4.2.1. Ontwikkeling

4.2.1.1. Lichamelijk

4.2.1.2. Motorisch

4.2.1.3. In de hersenen

4.2.1.4. Sociale

4.2.2. Theorieën

4.2.2.1. Freud

4.2.2.2. Piaget

4.2.2.3. Vygotsky

4.3. 3. Communiceren en leiding geven

4.3.1. EDI methode

4.3.1.1. Opbouw van de les

4.3.1.2. Schoudermaatjes

4.3.1.3. Wisbordjes

4.3.1.4. Beurtenstokjes

4.3.1.5. Basisregels

4.3.1.6. Houding ten opzichte van de klas

4.3.2. Duidelijke terugkoppeling naar de stage

4.3.3. Actief aan de slag

4.3.3.1. Lesvoorbereidingen maken

4.3.3.2. Lessen bedenken en organiseren

4.4. 4. Psychologie van het leren

4.4.1. Stimulus-responspsychologie

4.4.2. Bandura

4.4.2.1. Bobo doll-experiment

4.4.3. Psychoanalyse

4.4.3.1. Dat mensen niet altijd weet hebben van de factoren die hun gevoelens en gedrag bepalen

4.5. 5. Ontwikkeling zien

4.5.1. Koppeling met vakken

4.5.1.1. Natuur en techniek

4.5.1.1.1. Conceptcartoons

4.5.1.1.2. Demonstratieproef

4.5.1.1.3. Intrigerende voorwerpen

4.5.1.1.4. Tekening

4.5.1.1.5. Intervieuw

4.5.1.2. Aardrijkskunde

4.5.1.2.1. Interview ruimtelijke oriëntatie

4.5.1.2.2. Praatplaat

4.5.1.2.3. Mental map

4.5.1.3. Geschiedenis

4.5.1.3.1. Barton-Levstik test

4.5.1.3.2. Praatplaat

4.5.1.3.3. Mindmap

4.6. 7. Rekendidactieken

4.6.1. Meten

4.6.2. Meetkunde

4.6.2.1. Oriëntatie in de ruimte

4.6.2.2. Viseren en projecteren

4.6.2.3. Transformeren

4.6.2.4. Costrueren

4.6.2.5. Visualiseren en representeren

4.7. 8. Cultuur zien

4.7.1. Er zijn veel verschillende culturen in nederland

4.7.2. Hoofddoeken in het onderwijs

4.7.3. Culturele diversiteit

4.7.4. Onderzoeken doen

4.7.4.1. Literair

4.8. 10. Taal

4.8.1. Ontwikkeling op het gebied van taal

4.8.2. Verschillende visies op het gebied van taal

4.8.2.1. Interactief taalonderwijs

4.8.2.1.1. Mijn voorkeur

4.8.3. Functies van taalonderwijs

4.8.4. Taal didactieken

4.8.5. Taal verwerving

4.8.6. Taal ontwikkeling