Ontwikkelingen in STEM onderwijs 2021

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Ontwikkelingen in STEM onderwijs 2021 Door Mind Map: Ontwikkelingen in STEM onderwijs 2021

1. Leerdoelen

2. Motivatie voor bèta

3. Samenhang bètavakken

4. Gender en bèta

5. Irrelevantie

6. Overladenheid examenprogramma

7. Voorkennis

8. Leren modelleren

9. Leren onderzoeken

10. Leren ontwerpen

11. Nature of Science

12. 21st century skills

13. Gemeenschappelijk deel examenprogramma bètavakken

14. Actualiteit in bètaonderwijs

15. Cross-cutting concepts

16. Gamification

17. Informeel onderwijs

18. ESCOM

19. Flipping the classroom

20. Blended learning

21. Guided reinvention

22. Conceptcontext onderwijs

23. Authentieke benadering

24. Vakstructureel onderwijs

25. Samenwerkend leren

26. Onderzoekend leren

27. Projectonderwijs

28. Probleemstellend onderwijs

29. WON

30. Jet-Net

31. ANW

32. Technasium

33. NLT

34. Didaktische benaderingen (in bètaonderwijs)

35. Curriculum issues in bètaonderwijs

36. Vakoverstijgende initiatieven

37. Opdracht: Linken van begrippen

38. Curriculum.nu

39. STEAM

40. computational thinking

41. socioscientific issues

42. gepersonaliseerde leerdoelen

43. NVON

44. VHTO

45. Stichting Techniekpromotie

46. Challenge based learning

47. GLOBE

48. Platform Talent voor Technologie