Traject voor coöperaties ESCO-aanbod voor residentiële en openbare gebouwen

test rhedcoop mindmap

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Traject voor coöperaties ESCO-aanbod voor residentiële en openbare gebouwen Door Mind Map: Traject voor coöperaties ESCO-aanbod voor residentiële en openbare gebouwen

1. 6. Project uitvoeren

1.1. Nulmeting uitvoeren

1.2. Quikscan uitvoeren

1.3. Uitvoering, monitoring & nazorg

2. 5. Lokale projecteigenaar BEPALEN en doelgroep contacteren

2.1. Bewoner

2.2. Bestaande burgercoöperatie

2.3. Lokaal bestuur

2.3.1. Reeds bestaand bestek

2.3.1.1. Bestek en aanbesteding INTEKENEN

2.3.2. Nog geen bestek

2.3.2.1. zie OPMAAK communicatieplan

2.4. Commerciële dienstverlener

2.5. Anders ...

3. 2. Scope BEPALEN

3.1. Gebouwen ZOEKEN

3.1.1. Is er toekomst met dit gebouw? / Kan je gebouwen groeperen? / Zelfde eigenaren? / zelfde maatregelen?

3.2. Gebouweigenaar BEPALEN

3.2.1. sociaal kwetsbare doelgroep?

3.2.1.1. Extra financieringsopties

4. 4. Pakketopties en participatief bepalen van het aanbod

4.1. Mate van burgerparticipatie

4.2. Besparing energie

4.2.1. Warmtenetten

4.2.2. Dakisolatie

4.2.3. Muurisolatie

4.2.4. (Re)lighting

4.2.5. Consumentengedrag

4.2.6. ...

4.3. Opwek duurzame energie

4.3.1. PV's

4.3.2. Windmolens

4.3.3. Waterkracht

4.3.4. ...

4.4. Pakketopties / Slimme installaties

4.5. Comfort verhoging

5. Randvoorwaarden en vb prestatiecontracten RVO ZIE Kennisborging 6. vr Energent van RVO

6. 1. Doelgroep bepalen

6.1. private gebouwen / appartementen / sociale woningen / publieke gebouwen / KMO's / scholen / ...

7. 0. Lessons Learned

7.1. Lessons Learned M=M te bezorgen

7.2. Wat is er wel of niet gelukt? Bv in stap 1 dit wel in stap 2 dit nt, goede vbn

7.3. Zoek de niche voor uw coop waarin je wil en kan actief zijn

7.3.1. Satry klein / complexe materie / expertise inter? / ...

7.3.2. vbn cases uit rhedcoop (geleerd? wat anders doen? hoe hebben we het aangebracht? // 1à2 vbn uit demo's

7.4. samenwerkingsverbanden & overheid betrekken in communicatie

7.5. bij gebouw zoeken eerder focussen op comfort ipv energiebesparing. Bij particuliere gebouwen maatregelen misschien nooit terugverdiend + als je toch bezig bent, doe dan bv meteen de vloer opnieuw

7.6. Soms businesscase maken met allerlei lkeine maatregelen ok (vb deurpomp + regeling)

7.7. Wat zijn de voorwaarden die de stakeholders in project eisen, zodat de businesscase financieel haalbaarder wordt om op te schalen.

7.8. Zie PPT partnersessie

7.8.1. elementen met geleerde lessen (adviesrapport & pakketopties, EP garanties , besparingen en terugverdientijd, finaanciele haalbaarheidsvormen, ...)

7.9. EPC garantie is niet altijd nuttig voor alle cases (bv appartementen)

7.10. Gebouwen worden meestal pas aangepakt op het moment dat een probleem zich voordoet.

8. 3. Project bepalen

8.1. Praktisch plan van aanpak

8.2. Hoe organiseren binnen de eigen organisatie

8.2.1. Opleiding vrijwilligers

8.3. businessplan

8.3.1. Communicatieplan

8.3.2. stakeholderanalyse

8.3.3. omgevingsanalyse

8.3.4. Bekendmaking & werving

8.3.4.1. Actoreninventarisatie

8.3.4.2. Opmaak communicatieplan (SMART doelstellingen)

8.3.5. Renovatiemaatregelen in pakketopties met EPG's opstellen (of Matrix maatregelen en financiering opmaken)

8.3.6. Consortium vormen & leveranciers selecteren

8.3.6.1. oprichting REscoop?

8.3.7. financiele haalbaarheid)

8.3.8. ...

8.4. Routekaarten ism lokale besturen

8.5. CO2 balans (in relatie/in hoeverre die bijdraagt tot beleidsplanning, convenant of Majors, ... (DAAROM werken we samen met lokale besturen)