Security beleid Inholland

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Security beleid Inholland Door Mind Map: Security beleid Inholland

1. Risico-Analyse

1.1. Dreigingen in kaart breken

1.1.1. Kwetsbaarheden en bedreigingen

2. Arbeidsveiligheid

2.1. Bedrijfshulpverlening

2.2. Laboratoria en werkplaatsen

2.3. RI&E

3. Sociale veiligheid

3.1. Potentieel gewelddadige eenlingen

3.2. Diefstal en inbraak

3.3. Agressie & geweld

3.4. (Seksuele) intimidatie en discriminatie

4. Safety & security

5. Basis inrichting Security Management & Maatregelen

5.1. ISO 27001

5.2. ISO 27002

6. Informatiebeveiliging

6.1. Beschermen van eigendommen

6.2. Beveiliging van systemen maar ook van objecten en mensen

7. Risico's voorkomen

7.1. Het voorkomen van datalekken

7.1.1. Firewall

7.2. Beveiliging gebouwen

8. Cybercrime

8.1. hacken

8.1.1. Virussen

8.1.1.1. Phishing

9. Taken en rollen

9.1. Adviserende rol

9.2. Uitvoerende rol

9.3. Coördinerende rol

9.4. Besluitvormende rol

9.5. Monitorende rol

10. Externe toezichthouders

10.1. Brandweer

10.2. Gemeente

10.3. Bouw- en Woningtoezicht

10.4. Inspectie Nationale overheid

11. Veiligheidsketen

11.1. Proactie

11.2. Preventie

11.3. Preparatie

11.4. Repressie

11.5. Nazorg

12. Crisismanagement