Academisch Schrijven

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Academisch Schrijven Door Mind Map: Academisch Schrijven

1. Journalistieke Producten

2. Essays

3. Vakpublicaties

4. Weteschappelijke Publicaties

5. Academisch Schrijven I

6. Korte en Middellange Teksten

7. Academische Teksproductie

8. Academische Summaries

9. Academisch Schrijven II (Papers en Eindwerkstukken)

10. Onderzoekpapers

11. Fenomeen en object

12. Vraagstelling en Hyphotesie

13. Motivatie, Weteschappelijke en Maatschappelijke Relevantie.

14. Theorieen en Concepten

15. Methode en Verantwoording

16. Empirisch en/of Analytische

17. Onderzoek doen en Schrijven

18. Paperopbouw

19. Het Kernbetoog

20. Maak een Outline

21. Begin Midden Eind

22. Werk toe naar de vraag stelling

23. Introdueceer de Methode en Hypotesie

24. Ordeningprincipes

25. Feltelijke informatie en theorie invlechten

26. Conclusie en Afronding