Kansarmoede & verstedelijking

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Kansarmoede & verstedelijking Door Mind Map: Kansarmoede & verstedelijking

1. psychologische problemen

1.1. Pesten

1.2. discriminatie

1.3. eenzaam

1.4. verdriet

1.5. angst

1.6. Maatschappelijke kwetsbaarheid

1.6.1. Jeugdbeleid

2. financiële problemen

2.1. voedselbank

2.2. weinig tot geen inkomen

2.3. OCMW

2.4. Leefloon

2.5. sociale woning

2.6. oude/kapotte kleding

2.7. Dokterskosten zijn te hoog

2.8. Schulden

3. Oorzaken

3.1. Generatiearmoede

3.2. Geen werk/ontslag

3.3. Gezondheid

3.4. Schulden

3.5. Verslaving

3.6. Scheiding

3.7. integratie

3.7.1. Gekleurde armoede

3.8. faillissement

4. beperking aan sociale contacten

4.1. 7gevoeligheden van armoede

5. lichamelijke problemen

5.1. ziek

5.2. Onverzorgd

6. School

6.1. niet op uitstap

6.2. geen/weinig boterhammen

6.3. Ongezonde voeding

6.4. Geen fruit

6.5. 5 armoedekloven

6.5.1. Gevoelskloof

6.5.2. Vaardighedenkloof

6.5.3. Kenniskloof

6.5.4. Persoonlijkheidskloof

6.5.5. Structurelekloof

6.6. Meertaligheid

6.6.1. Emotioneel veilig klimaat bieden

6.6.2. Betekenisvolle taken

6.6.3. interactie

6.6.4. Echte gesprekken voeren

6.7. Multicultureel

6.8. Kinderarmoede : 4 krijtlijnen

6.8.1. Inzetten op relaties

6.8.2. Een krachtige leeromgeving

6.8.3. Samenwerking

6.8.4. Inclusief onderwijs bieden

6.9. Aanpak communiceren ouders

7. weinig kansen

8. voeding

8.1. eentonig

8.2. ongezond

8.3. vaak geen verse producten