Sociale media en gamen heeft een negatief effect op het mentale welzijn van jongeren

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Sociale media en gamen heeft een negatief effect op het mentale welzijn van jongeren Door Mind Map: Sociale media en gamen heeft een negatief effect op het mentale welzijn van jongeren

1. Pro

1.1. Sociale media en gamen neemt bij sommige jongeren de overhand en krijgt dan voorrang op andere levensdomeinen. (digital youth, sd)

1.1.1. School en hobby's worden vaak opzij geschoven door de aanwezigheid van sociale media en games. (digital youth, sd)

1.2. Het overmatig gebruik van sociale media of gamen zorgt voor slaapproblemen bij jongeren (RIVM, 2019)

1.2.1. Wanneer jongeren langdurig en intensief gebruik maken van media op hun schermen zorgt het voor een vermindering in de slaapduur. De vermindering in de slaapduur gaat gepaard met slaapklachten en symptomen van slaaptekort doorheen de dag. (RIVM, 2019)

1.3. Het intensieve gebruik van sociale media heeft een invloed op de communicatieve vaardigheden in het echte leven. (Nederlands jeugdinstituut, 2015)

1.3.1. Doordat jongeren langdurig en intensief bezig zijn met communiceren via een scherm, wordt er veel te weinig geoefend op communicatieve vaardigheden in het echte leven. Zoals het afleiden van non verbale houdingen en gezichtsuitdrukkingen van gesprekspartners. Dit kan invloed hebben op de sociale vaardigheden. (Nederlands jeugdinstituut, 2015)

1.4. Door sociale media bestaat de kans op een laag zelfbeeld bij jongeren. (Nederlands jeugdinstituut, 2015)

1.4.1. Jongeren hebben toegang tot verschillende sociale media komen vaak 'ideaal beelden' tegen. Doordat jongeren voornamelijk bezig zijn met het zoeken naar hun eigen identiteit en zelfbeeld kunnen deze ideaal beelden een negatieve invloed hebben. Jongeren gaan zich willen vergelijken en hebben kans om een negatief zelfbeeld te ontwikkelen. Jongeren gaan ook vaker hun grenzen opzoeken en het gevaar bestaat dat ze dan teveel van zichzelf delen op het internet en niet stilstaan bij de gevaren daarvan. (Nederlands jeugdinstituut, 2015)

2. Contra

2.1. Door sociale media kunnen jongeren makkelijker contact houden met leeftijdsgenoten en familie (Kloostermans & van Beuningen, 2015)

2.1.1. Tijdens de corona periode was het gebruik van sociale media zeer belangrijk voor jongeren. Zij gebruikte sociale media vooral om contact te houden met de mensen die ze niet meer konden zien. Sociale media werd ook vaak gebruikt om elkaar op de hoogte te houden over schoolwerk en afleiding te zoeken. (Universiteit Gent, 2020)

2.2. Door het gamen trainen jongeren verschillende (sociale) vaardigheden. (Expoo, sd)

2.2.1. Probleemoplossende vaardigheden, samenwerken, strategieën uitwerken,... zijn voorbeelden van vaardigheden die jongeren kunnen ontwikkelen. (Expoo, sd)

2.3. Het grote assortiment aan media heeft invloed op het leerproces. (Expoo,sd)

2.3.1. Door behulp van het grote assortiment aan media, wordt ook het leerproces van kinderen op een speelse manier gestimuleerd. Door instructie filmpjes of educatieve apps zijn kinderen soms onbewust aan het leren. (Expoo, sd)

2.3.2. Vele films en games zijn Engelstalig. Op deze manier ontwikkelen jongeren hun taal op een speelse manier en vaak onbewust. (Nederlands jeugdinstituut, 2015)

2.3.3. Jongeren ontwikkelen hun sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden in contact met peers op sociale media. (Nederlands jeugdinstituut, 2015)

2.3.3.1. Sociale media en het contact met peers kunnen jongeren helpen om specifieke vaardigheden en hun identiteit te ontwikkelen. Ze kunnen daarnaast ook sociale relaties aanknopen en in gesprek gaan met leeftijdsgenoten over maatschappelijke thema's. Op deze manier kunnen ze hun kijk op de maatschappij en het leven verder ontplooien. ( Nederlands jeugdinstituut, 2015)