praktijkonderzoek

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
praktijkonderzoek Door Mind Map: praktijkonderzoek

1. verschillende soorten onderzoek

1.1. verkennend

1.2. beschrijvend

1.3. toetsend

1.4. vergelijkend

1.5. ontwerpend

2. onderzoeksfases

2.1. 0. orientatiefase

2.2. 1. vraagstelling

2.3. 2. onderzoeksontwerp

2.4. 3. kiezen dataverzamelingstechniek

2.5. 4. gegevens verzamelen

2.6. 5. gegevens verwerken

3. onderzoeksmethodes

3.1. kwantitatief onderzoek

3.1.1. schriftelijk onderzoek

3.1.2. telefonisch onderzoek

3.1.3. online onderzoek

3.2. kwalitatief onderzoek

3.2.1. interview

3.2.2. groepsdiscussie

3.2.3. observatie

3.2.4. respondenten

3.2.4.1. iemand die enquete invult werven voor onderzoek.

3.3. Deskresearch

3.3.1. verzamelen an beschikbare gegvens.

3.3.1.1. boeken

3.3.1.2. artikelen

3.3.1.3. etc.

3.4. Fieldresearch

3.4.1. interview

3.4.2. enquete

3.4.3. observeren

3.4.4. experimenteren