Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
RIK Door Mind Map: RIK

1. Ouders Rik

1.1. ze zijn ten einde raad

1.2. Rik vraagt veel aandacht

1.3. Op school gaat het niet goed

1.4. Vaak ruzie met broer of jongens uit de straat

1.5. Rik is volgens haar thuis niet te hanteren

1.6. meerdere keren aangegeven bij consultatie bureau en schoolarts

1.7. ouders maken zich zorgen over zijn toekomst

2. Praktijkverpleegkundige GGz werkzaam bij huisarts

2.1. Hoe te stellen van de diagnose ADHD

2.1.1. Verwijzing door een kinderarts die gespecialiseerd is in ADHD een kinder- en jeugdpsychiater een in ADHD gespecialiseerd multidisciplinair team een gz-psycholoog of klinisch psycholoog met ervaring in de diagnostiek en behandeling van ADHD.

2.1.1.1. DSM5

2.2. Welke behandeling zijn er, en welke heeft de voorkeur

2.2.1. Er is nog geen medicijn dat ADHD of ADD geneest, evenmin als een pasklare therapie die de stoornis opheft. Wel kunnen medicijnen de kernsymptomen verminderen en zijn er verschillende manieren om ouders, kind en leerkracht te ondersteunen, zodat kinderen met ADHD meer effectief en aangepast gedrag kunnen aanleren op school, thuis en tegenover leeftijdsgenoten. De behandeling houdt meer in dan alleen het voorschrijven van medicijnen. Het is belangrijk dat u zich als ouder zoveel mogelijk verdiept in wat ADHD is en hoe deze stoornis het leven van uw kind en uzelf beïnvloedt. Daarnaast kan een oudercursus of -training u helpen het gedrag van uw kind in betere banen te leiden. En via gedragstherapie kan uw kind, als het wat ouder is, geholpen worden zijn gedrag aan te passen aan de eisen van de omgeving.

2.3. algemene adviezen hoe ze kunnen omgaan met het drukke gedrag

2.3.1. Alles over ADHD | Balans Digitaal

2.4. is er nog aanvullend onderzoek nodig? lab ecg eeg gehoortest

2.5. Sinds 2015 is de Jeugdwet in werking getreden waarin alle geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor kinderen tot 18 jaar onder de gemeente valt in plaats van de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat u hulp voor uw kind met (een vermoeden van) ADHD bij de gemeente dient aan te vragen. De gemeente sluit contracten af met zorgverleners. U kunt alleen bij een zorgverlener terecht als deze een contract heeft met uw gemeente.

3. Druk baasje

4. 12 jaar

5. Groep 8

6. Ruzie klasgenoten

7. Snel afgeleid

8. Agressief

9. Nooit iets afmaken

10. Boos

11. PES

11.1. symptomen: ruzie maken met ouders of klasgenoten, agressief, boos

11.2. Etiologie: een persisterend patroon van onoplettendheid en/of hyperactiviteit-impulsiviteit dat interfereert met het functioneren of de ontwikkeling

11.3. Probleem: risico op geweld jegens zichzelf of anderen

12. school:

12.1. Child Behavior Checklist (CBCL)