Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Dyslexie Door Mind Map: Dyslexie

1. Toetsen

1.1. Vergrote toetsen

1.2. Extra tijd

1.3. Fonetisch nakijken

1.4. Mondelinge toetsafname

2. Kenmerken

2.1. lezen en spellen

2.2. fonemisch bewustzijn

2.3. leerstoornis

2.4. achterstand

2.5. letters en cijfers omdraaien

2.6. vreemde talen

2.7. Fonologisch tekort

2.8. snelbenoemen

3. Hulpmiddelen en begeleiding

3.1. bouw

3.2. letterstad

3.3. dyslexiecoach

3.4. begeleiding

3.5. voorleesapplicaties

3.5.1. Read & Write

3.6. zorgniveau 3

3.7. Handelsgericht werken

3.7.1. Driehoeksgesprekken

3.7.2. 7 uitgangspunten

3.7.3. Kindgesprekken

4. Diagnose

4.1. EMT en DMT (technisch lezen

4.2. snelbenoemen

4.3. Door orthopedagoog of GGZ-psycholoog

4.4. pseudolezen

4.5. dysorthografie

5. Sociaal emotioneel

5.1. zelfvertrouwen

5.2. faalangst

5.2.1. minder plezier

5.3. zich erachter verschuilen

5.4. invloed op motivatie

6. Vooroordelen

6.1. niks aan te doen

6.2. dom, lui

6.3. niet taakgericht

7. Comborditeit

7.1. ADHD

7.2. Autisme /ASS

7.3. Meertaligheid

7.4. TOS/SLI

7.5. Hoogbegaafdheid

7.6. Motorische problemen

7.7. Dyscalculie

7.8. DCD

7.9. Angststoornissen

7.10. Gehoor of visusproblemen

7.11. Complexe Neurologische stoornissen

8. Voorspellers en risicofactoren

8.1. Familiair risico

8.1.1. vertraagde spraak- en /of taalontwikkeling

8.1.2. voorkomen van dyslexie in familie

8.2. Cognitief risico

8.2.1. beperkt geletterde thuisomgeving

8.2.2. onvoldoende beheersing Nederlands

8.3. snelbenoemen

8.4. voorkennis/letterkennis