Biotoopstudie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Biotoopstudie Door Mind Map: Biotoopstudie

1. Een biotoop

1.1. Terrestrische biotoop (op het land)

1.2. Soorten:

1.2.1. Heidegebieden

1.2.2. Duinen

1.2.3. Akkers

1.2.4. Bossen

1.3. Abiotische-factoren

1.3.1. Niet-levende factoren

1.3.2. Voorbeelden:

1.3.2.1. Licht

1.3.2.2. Temperatuur

1.3.2.3. Lucht

1.3.2.4. Geluid

1.3.2.5. Zuurtegraad

1.3.3. Klimaatzone

1.3.3.1. Wordt bepaald door:

1.3.3.1.1. Gemiddelde temperatuur

1.3.3.1.2. Jaarlijkse neerslag

1.3.3.1.3. Verdamping

1.3.3.1.4. Voorkomende vegetatie

1.3.3.2. Vegetatie

1.3.3.2.1. Samenstelling van plantensoorten

1.3.4. Bodem

1.3.4.1. Bodemsamenstelling

1.3.4.1.1. Vaste materie

1.3.4.1.2. Vloeibare materie

1.3.4.1.3. Gasvormige materie

1.3.4.2. Asgehalte (voedselrijkheid)

1.3.4.2.1. Verhitting om het percentage van anorganische stoffen in de bodem te bepalen

1.3.4.3. Vochtigheidsgraad

1.3.4.4. Zuurtegraad

1.3.4.5. Bodemtemperatuur

1.3.4.6. Lichtintensiteit

1.3.4.7. Luchtgehalte

1.3.5. Abiotische factoren in een aquatische biotoop

1.3.5.1. Diepte van het water

1.3.5.1.1. Vegetatiezones

1.3.5.2. Temperatuur van het water

1.3.5.3. Lichtsterkte in het water

1.3.5.4. Wind

1.3.5.4.1. golfslag

1.3.5.4.2. stroming

1.3.5.5. Oppervlaktespanning

1.3.5.6. Zuurtegraad

1.3.5.6.1. Beinvloedt:

1.3.5.7. Zuurstofgehalte

1.3.5.8. Voedselrijkheid

1.3.5.8.1. Oligotrofe omgeving

1.3.5.8.2. Eutrofe omgeving

1.3.5.9. Hardheid

1.3.5.9.1. Calciumzouten

1.3.5.9.2. Magnesiumzouten

1.3.5.10. Zoutgehalte/saliniteit