is er discretionaier ruimte?

Juno drie vraagjes

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
is er discretionaier ruimte? Door Mind Map: is er discretionaier ruimte?

1. Volgen jullie per "probleem/nood" een vaste procedure?

1.1. Zorg op maat staat bij Juno centraal want elk kind is uniek.

1.2. Begeleidingstehuis Juno wordt geleid door één verantwoordelijke. Het begeleidingstehuis heeft vier teams en verschillende werkvormen, naargelang de leeftijd van de begeleide jongeren. (Jaarverslag 2012 Jeugdzorg Emmaüs Regio Antwerpen - PDF Gratis download

1.3. Van vaste procedures kunnen we niet spreken, wel kan er voor iedere situatie een specifiek persoon worden ingezet. Zo werkt het begeleidingstehuis met contextbegeleiders, individuele begeleiders, de zogenaamde "juno's" en ook telkens stagiairs die steeds aanwezig zijn. Juno's zijn vrijwilligers die een individuele jongere helpen bij taken zoals koken, winkelen, huiswerk e.d. Ze zorgen voor sociaal contact en spelen een belangrijke rol in het sociaal welzijn van de persoon

1.4. Ieder kind, elke ouder en iedere situatie is anders… We streven dan ook naar een doorgedreven individuele kijk op de jongere en zijn gezin. In Begeleidingstehuis Juno willen we begeleiding op maat bieden. Dat betekent o.a. dat de jongeren een individuele begeleider krijgen, er een persoonlijk handelingsplan wordt ontwikkeld en dat jongeren met al hun verhalen en vragen bij de begeleiders terecht kunnen. (Stage: begeleidingstehuis Juno

1.5. Vanuit deze gedeelde basis passen we vervolgens voor elke afdeling en/of werkvorm methodieken op maat aan. Zo voegen we methodieken toe die afgestemd zijn op de doelgroep en eigenheid van de afdeling.(https://www.jeugdzorgemmausantwerpen.be/pedagogisch-kader) Ohnee ik heb da ontploft denkik want ik klikte erop en et ging weg

2. Krijg jij als hulpverlener zelf ook ruimte om vrij te handelen?

2.1. vaste taken, overleg met anderen, ...

3. Beslis je als hulpverlener soms iets alleen of gebeurd dit alijd in overleg met anderen?

3.1. Zoveel mogelijk focus op gelijkwaardig overleg met jongeren en begeleiders, jongeren inspraak over dag planing, afspraken, sancties...

3.2. Hulpverleners hebben wel steeds laatste woord en zij beslissen ook stees de wetten: geen diefstal/ wapens/drugs, respect,... https://www.jeugdzorgemmausantwerpen.be/sites/jeugdzorgemmausantwerpen/files/2019-05/190510_opgeschoten_lageresolutie.pdf?fbclid=IwAR2v8lRoxG1nxs4hLQLEp_QLClIvl3wsUb4ca76gXWb-UKWL3M4dAEf1wVY en ook de les

3.3. Die is gericht op de communicatie met jongeren, geeft hen een stem. Kenmerken van IP zijn: • We creëren expliciet een ‘wij’, jongeren en begeleiders samen. • We zetten voortdurend in op communicatie, bijvoorbeeld door gesprekken met de individuele jongeren, door goed uitgewerkte onthaalmomenten.(https://www.jeugdzorgemmausantwerpen.be/sites/jeugdzorgemmausantwerpen/files/2019-05/190510_opgeschoten_lageresolutie.pdf?fbclid=IwAR27_i4zyn8bX2BV1aA2hm9I86Wkxv7eig4_KzGIYbllTcAcesRPl_SLWs8)

3.4. We maken met de jongere en zijn ouders een afspraak om kennis te maken. We vertellen tijdens het onthaal over onze manier van werken, maar we gaan ook vragen naar de reden van opname, de geschiedenis van het gezin. De consulent wordt nauw betrokken. Als we tot een akkoord komen over werkpunten, wordt een opname mogelijk. (Stage: begeleidingstehuis Juno

4. I LOVE YOU