Typering van doelengroep Maatschappelijke zorg.

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Typering van doelengroep Maatschappelijke zorg. Door Mind Map: Typering van doelengroep  Maatschappelijke zorg.

1. Ambulant en/of intramuraal en of semimuraal werkzaam in instellingen voor wonen,dagbesteding en vrij tijd.

1.1. in gehandicapten zorg geestelijke gezondheidszorg, verzorging- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang.

2. werkzaam in: welzijnsinstellingen, justitiele inrichtingen, asielzoekerscentra en ziekenhuizen.

2.1. ook inzetbaar in overige verzorgend-agogische functies binnen het sociaal agogisch werk of de verpleging en verzorging.

3. Doelgroepen bestaat onder andere uit : clienten van verschillende leeftijden met

3.1. verstandelijke/lichamelijke of zintuigelijke beperking.

3.2. een of meerdere (chronische) ziekte en/of problemen zoals ouderdomsziekte, psychiatrische ziekte en/of stoornis, verslaving, dak/thuisloos zijn, psychosociaal of gedragsprobleem.