Duurzame wereldvoedselvoorziening

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Duurzame wereldvoedselvoorziening Door Mind Map: Duurzame wereldvoedselvoorziening

1. de omgeving en het landschap

2. Huidige situatie

2.1. Verdeling van de primaire productie wereldwijd

2.1.1. > 90% van aantal producenten heeft minder dan 2 ha

2.1.2. 50% van het voedsel komt van smallgroup farming

2.1.3. Gebruiken hiervoor 20% van totale bouwland oppervlakte

2.2. Productie is voldoende om de wereldbevolking te voeden

2.2.1. Toch bijna 800 miljoen mensen lijden honger

2.2.2. èn bijna1,4 miljard mensen lijden aan overgewicht ziektes

2.3. Food security

2.3.1. Niet alleen beschikbaarheid maar vooral toegankelijkheid

2.3.2. Gaat niet alleen om calorieën maar ook om voedingstoffen

2.3.3. Productie gebeurt te weinig daar waar het nodig is

2.3.4. Keten niet efficiënt: 1/3 van het voedsel gaat verloren

2.4. Machtsconcentratie bij een aantal schakels in de keten

3. Oplossing

3.1. Landbouw als integraal onderdeel van de samenleving

3.1.1. combinatie van agri en cultuur

3.2. Systeem benadering voor de teelt

3.2.1. gezond houden van de bodem nu en in de toekomst

3.3. Ketenbenadering

3.3.1. zo kort en transparant mogelijk

3.4. Kennisdeling

3.4.1. boer-boer

3.4.2. wetenschap-boer

3.5. Toepassing van technologieën

3.5.1. zonder te compromitteren aan de uitgangspunten van de ecologische landbouw

3.6. Ethische vraagstukken

4. Voeding en landbouw: ethische criteria

4.1. Kan het honger, armoede en ondervoeding terugdringen?

4.2. Is het veilig en duurzaam?

4.3. Is het fair en juist voor boeren en consumenten?

4.4. Stimuleert het leefbaarheid van rurale gebieden?

4.5. Is het diervriendelijk?

4.6. Is het consument vriendelijk: vergroot of verkleint het de kloof tussen productie en consumptie?

5. Biologisch als voorloper van verduurzaming

5.1. Belangrijke kenmerken

5.1.1. Een cultuur van innovatie

5.1.2. Continue verbetering in de richting van Best Practice

5.1.3. Diverse manieren om de transparantie en integriteit te waarborgen

5.1.4. Inclusiviteit van bredere duurzaamheids belangen

5.1.5. Echte waarde en cost accounting

5.1.5.1. Empowerment van de boer naar de consument

5.2. Veel méér dan gangbare landbouw met minder input; houd rekening met:

5.2.1. de landbouwgrond

5.2.2. de boerderij

5.2.3. interacties tussen boeren onderling

5.3. Geen chemische toevoegingen

5.3.1. kostprijs verlagend effect in ontwikkelingslanden

5.4. Zeer geschikt voor kleine arealen

5.4.1. in derde wereld is opschaling nodig, middels netwerken

5.5. Start project in Tanzania