Prestatiecontract Maasvlakte 2

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Prestatiecontract Maasvlakte 2 Door Mind Map: Prestatiecontract Maasvlakte 2

1. Omgeving

1.1. Toeristen

1.1.1. Wandelaars

1.1.2. Strandgasten

1.1.3. Surfers

1.1.4. Reddingsbrigade

1.2. Verkeer

1.2.1. Fietsverkeer

1.2.2. Autoverkeer

1.3. Havenbedrijf Rotterdam

1.4. Nevenaannemers

1.4.1. Windmolens

1.4.2. Onderhoud recreatiestrand

1.4.3. Onderhoud RW15

1.4.4. Strandsuppletie

1.4.5. Onderhoud wegen HbR

1.4.6. Onderhoud groen HbR

1.4.7. Gasunie Outfall Porthos HDD Zeewering

1.5. Gemeente Rotterdam

1.6. Rijkswaterstaat

1.7. Vergunningverleners

1.7.1. Rijkswaterstaat

1.7.2. Gemeente Rotterdam

1.8. Kabels & leidingen

1.8.1. Eneco

1.8.2. Water

1.8.3. Glasvezel

1.8.4. OV Net

1.8.4.1. in beheer bij HbR zelf

1.9. Flora en Fauna (zie link naar port navigator)

1.9.1. ArcGIS Web Application

1.10. Belanghebbende

1.10.1. Bureau Stadsnatuur

1.10.2. Notoire klagers prullenbak

1.11. Ecologie

1.11.1. Bestrijding Invasive Exoten

2. Opdrachtgever

2.1. Contract

2.1.1. Koen

2.2. Inkoop

2.3. Assetmanager

2.3.1. Eric de Bruin

2.4. Kosten poel

2.4.1. Dennis

2.4.2. Ben

2.4.3. Arjan

2.5. Beheer

2.5.1. Maurijn Witsen

2.5.2. Robert vd Velde

2.6. Portefoliomanager (Opdrachtgever)

2.6.1. Adrie de Groot

2.7. Projectmanager

2.7.1. Koen Wouters

2.8. Project beheersing

2.8.1. Oscar Scheide

2.9. KWS

2.9.1. Van Kessel

3. Opdrachtnemers

3.1. Mourik

3.2. Tebezo

3.2.1. DJZ

3.3. IdVerde (aannemer van HbR

3.4. Van Gelder

3.5. Gebroeder van Doorn

3.6. KWS Infra

3.7. Versluys

3.8. Boskalis

3.9. Algemene vraag: waar selecteren wij de aannemers / gegadigden op? Dit moeten we beschrijven in het inkoopplan. Gaan we voor het waterbouw segment of voor het droge segment van de markt? Of voor een "tussen" partij? Of kiezen we bewust voor de "groen" aannemers zoals een idVerde etc

3.9.1. Welke activiteiten spelen een rol in het contract?

3.9.2. Lokaal aanwezig ja of nee?

3.9.3. Snel schakelen als er wat gebeurd?

4. Contract inhoud

4.1. maximale afwijking t.o.v. ontwerp. (om interventiwaarde te bepalen)

4.2. Waar eindigd de verantwoordelijkheid van de aannemer

4.2.1. Project risico's ON

4.2.2. Project risico's OG

4.2.3. Snelheid van de conclusie op de toesting

4.3. Toestingsfrequentie

4.4. Toestingssnelheid

4.4.1. Vraag aan RWS: Hoe gaat RWS na gunning van het contract het beheersen? Volledig intern of extern weggezet bijvoorbeeld?

4.4.1.1. Opnemen in het contractbeheersplan + relatie met de Annex III en Annex IV

4.5. Reactie snelheid herstelmaatregel bij falen van de toesting

4.5.1. VSP een plek geven

4.6. Objecten boom

4.7. Projectgrenzen

4.8. EMVI-criteria

4.8.1. Garantie beschikbaarheid fietspad

4.8.2. Responsetijd op calamiteit

4.8.3. Waarde -> check of de 60/40 opgaat bij dit contract -> uiterst 70/30

4.8.4. Waarde zand dat vervalt aan ON

4.9. Welke Activiteiten / Services / Taken hebben we?

4.9.1. Activiteiten

4.9.1.1. Optionele activiteiten

4.9.1.1.1. Op niveau brengen areaal

4.9.1.2. Voorgeschreven activiteiten

4.9.1.3. Benoemde activiteiten

4.9.1.3.1. Cobble stones (harde zeewering)

4.9.1.3.2. Herstelwerkzaamheden fietspad (bepaalde hoeveelheden / volumes aangeven)

4.9.1.3.3. Op niveau brengen areaal

4.9.2. Taken

4.9.3. Services

4.9.3.1. Inspecties vanuit BIP in opnemen (oa. de STOWA)

4.9.3.1.1. Wat te doen met de hoeveelheid data (historische data)? Geven we deze mee aan inschrijvers of niet? hoe wegen we dit af?

5. Objecten - VSE 4.3.1 - VSE 4.3.3 - VSE 4.3.4 - VSE 4.3.5 - VSE 4.3.6 - VSE 4.3.7 - VSE 4.3.8 - VSE 4.3.9

5.1. O1 - Kering - VSE 4.2.1.1 - VSE 4.2.5. - VSE 4.2.5.7. - VSE 4.4.2

5.1.1. O1.1 - Zachte Zeewering

5.1.1.1. Onderwatertalud

5.1.1.2. Strand

5.1.1.2.1. Eisen

5.1.1.3. Duin gebied

5.1.1.3.1. Strandovergangen

5.1.1.3.2. Antistuifmaatregelen

5.1.2. O1.2 - Harde Zeewering

5.1.2.1. Blokkendam

5.1.2.1.1. Eisen

5.1.2.2. Onderwatertalud

5.1.2.3. Cobblestrand

5.1.2.4. Binnentalud

5.1.3. O1.3 - Haaievin

5.2. O2 - Infrastructuur - VSE 4.4.5 - VSE 4.4.6

5.2.1. O2.1 - Fietspad - VSE 4.2.5.7. - VSE 4.3.2.

5.2.1.1. O2.1.1 - Verharding

5.2.1.2. O2.1.2 - Belijning

5.2.2. O2.2 - Parkeerplaatsen -VSE 4.2.5.7.

5.2.2.1. P1

5.2.2.1.1. Verharding

5.2.2.1.2. Be- afbakening

5.2.2.2. P2

5.2.2.2.1. Be- afbakening

5.2.2.2.2. Verharding

5.2.2.3. P3

5.2.2.3.1. Be- afbakening

5.2.2.3.2. Verharding

5.2.3. O2.3 - Amaliaweg

5.2.3.1. Raakvlak object

5.2.4. O2.4 - N15

5.2.4.1. Raakvlak object

5.2.5. Ontwerp van de kering (dit zou het moeten zijn)

5.2.6. O2.5 - Noordzee Boulevard

5.2.6.1. Exacte afbakening / perceelgrens moet nog bepaald worden -> check of Tebezo grens blijvend is of niet (onderdeel vd POF)

5.3. Overtollig

5.3.1. P2

5.3.1.1. Be- afbakening

5.3.1.1.1. Bebording / wegmeubilair

5.3.1.1.2. Vuilnisbakken

5.3.1.1.3. Hekwerk(en)

5.3.1.2. Verharding

5.3.1.2.1. Markering

5.3.1.2.2. Verharding

5.3.2. O3 - Objecten RWS

5.4. O3 - Overige objecten

5.4.1. O3.1 - Windroos

5.5. O4 - Objecten Derden

5.5.1. Radartoren

5.5.2. WIndroos

6. Aanbestedingsfase

6.1. Organiseren startbijeenkomst met presentatie

6.1.1. Toelichting op de scope van het werk

6.1.2. Toelichting op de EMVI

6.1.3. Toelichting op de specifieke risico's en uitdagingen

6.2. Wijze van inlichtingen verzorgen

6.2.1. Doorlopend beantwoorden -> bijvoorbeeld iedere woensdag het net ophalen en uiterlijk vrijdag de reacties geven aan de gegadigde

6.3. Beoordeling

6.3.1. Hoe organiseren we dit?

6.3.2. Wie betrekken vanuit RWS?

6.3.3. Waarde van de EMVI

6.3.4. Wat als er een planfoldbedrag overschrijding is?

6.4. Planning aanbesteding

6.4.1. Duur van het contract / periode van verlenging / aantal keer?

6.4.1.1. Loptijd contract 2 jaar

6.4.1.2. Verlening 2 x 1jaar optie

6.4.2. Ingangsdatum contract

6.4.3. Hoe om te gaan met overdracht / overgangsperiode

6.5. EMVI criteria

6.5.1. Doorontwikkelen op basis van jaarlijkse besparing van X% in het onderhoud

6.5.1.1. Kwalitatieve uitvraag 2: Doorontwikkelen Nadat de continuïteit is geborgd en de basis op orde is gehouden, kunnen wij de volgende stap nemen: het doorontwikkelen. Gezien de eis om jaarlijks (vanaf 2021) een besparing van minimaal 2% te behalen op de preventieve onderhoudskosten, is deze doorontwikkeling van groot belang. Tevens biedt doorontwikkeling kansen voor innovaties. Wij vragen u welke kansen u ziet om deze doorontwikkeling succesvol door te voeren op het gebied van middelen, methoden en technieken. Schenk hierbij aandacht aan: •Wat ziet u als kans en hoe draagt deze bij aan de doelstelling omtrent het doorontwikkelen? •Wat ziet u als de opbrengst van deze kans in tijd, geld en/ of kwaliteit? •Waaruit blijkt dat deze kans succesvol is?

6.5.1.2. Kostenbesparing i.r.t. stormseizoen

6.5.1.3. Optimaliseren van in de inzet van materieel

6.5.2. Beschikbaarheid fietspad verhogen t.o.v. de eis

6.5.2.1. Voorbeeld 80% beschikbaarheid in de eis, ruimte tot 100% om de beschikbaarheid te borgen.

6.5.2.1.1. Tijd versus beschikbaarheid uitwerken in VS of in de EMVI

6.5.2.2. Uitwerken van hoe we omgaan met de externe invloeden zoals weeromstandigheden.

6.5.2.3. SMART maken; hoe voorkomen we gedoe in de uitvoering hierover.

6.5.2.4. Responstijden naar aanleiding van een calamiteit. Eis is bijv binnen 1,5 uur. Prestatiecriteria in een staffel op het moment dat je eerder ben.

6.5.2.4.1. Zelf signalerend in plaats van het afwachten op het belletje van HbR

6.5.2.4.2. Beschikbaar materieel bij grote storm

6.5.3. Duurzaamheid

6.5.3.1. Voorkomen van verstuiving (preventief)

6.5.3.1.1. Per jaar terugdringen verstuiving bijvoorbeeld door planten helmgras

6.5.3.2. Toepassen van biodiesel

6.5.3.3. Circulaire toepassing van materialen

6.5.3.4. Besparen van CO2 en NOx t.o.v. een referentie

6.5.3.5. Toepassen van elektrisch materieel

6.5.4. Wijze van inplannen van het onderhoud

6.5.4.1. Beperken van omgevingshinder

6.5.4.1.1. bijvoorbeeld combineren van inspecties / keuringen met de reguliere onderhoudstaken

6.5.4.1.2. Standby materieel bij groot storm

6.5.4.2. Inspecteren

6.5.4.2.1. Adviseren over de opvolging van inspecteren

6.5.4.3. Organisatie inrichting (transitieperiode etc)

6.5.4.3.1. inrichten van de calamiteiten organisatie

6.5.4.4. Flexibele omgang met onderhoudsbudgetten

6.5.4.5. Voorspelbaarheid van de activeiten qua informatie voorziening naar OG

6.5.5. Omgang met areaalwijzigingen

6.5.5.1. Toepassen van de windmolens

6.6. Aanbesteding wijze

6.6.1. Meervoudig onderhands

6.6.1.1. Laagsteprijs

6.6.1.2. EMVI

6.6.2. Openbaar

6.6.2.1. Inschrijving criteia

6.6.2.1.1. Gebiedservaring

6.6.2.1.2. kennis van de meting / keuring

6.6.2.2. Laagste prijs

6.6.2.3. EMVI

7. Activiteiten

7.1. A1 - Voorgeschreven Activiteiten

7.1.1. A1.1 - Inspecties

7.1.2. A1.2 - Analyseren inspectie

7.1.3. A1.3 - Adviseren / opstellen instandhoudingsactiviteiten

7.1.4. A1.4 - uitvoering Instandhoudingsactiviteiten

7.1.5. A1.5 - opstellen groenbeheersplan

7.2. A2 - Benoemde Activiteiten

7.2.1. A2.1 - Suppletie cobbles

7.2.2. A2.1 - Herstellen hoogte Zeekering

7.3. A3 - Optionele activiteiten

7.3.1. A3.1 - Stuifmaatregelen

7.3.1.1. A3.1.1 - Planten helmgras

7.3.1.2. A3.1.2 - Aanbrengen stuifschermen zie aanbieding Tebezo

8. VSP

8.1. Overdracht

8.2. Planningsmanagement

8.2.1. 6-weekse planning

8.2.2. beter inzicht in de planning van de activiteiten

8.3. Randvoorwaarden aan de metingen