Mindmap financieringsvormen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Mindmap financieringsvormen Door Mind Map: Mindmap financieringsvormen

1. Crowdfunding

1.1. Eigen vermogen

1.1.1. Definitie: Dividenduitkering op basis van de winst die je behaalt

1.1.2. Risico: Hoog

1.1.3. Omvang: De vergoeding is afhankelijk van de winst die je behaalt

1.1.4. Looptijd: Hangt af van de lengte van het contract

1.1.5. Levensfase: Snelle groei

1.1.6. Voordelen

1.1.6.1. Naast het geld haal je ook kennis/netwerk in huis

1.1.6.2. Geen rente- en of aflossingsverplichtingen

1.1.7. Nadelen

1.1.7.1. Je verkoopt een deel van je onderneming aan iemand dus hij of zij wordt deels eigenaar van je onderneming

1.1.7.2. het is duur, financiers verlangen een hoog rendement (dividend)

1.2. Vreemd vermogen

1.2.1. Definitie: Investeerders verstrekken een lening via crowdfunding

1.2.2. Risico: Hoog risico voor de investeerder

1.2.3. Omvang: Hangt af van de hoogte van de lening

1.2.4. Looptijd: hangt af van de lengte van de lening

1.2.5. In welke levensfase is deze vorm passend? startfase

1.2.6. Voordelen

1.2.6.1. Goedkoop: de rente die vv verschaffers eisen is relatief laag

1.2.6.2. de ondernemer blijft 100% eigenaar van de onderneming

1.2.7. Nadelen

1.2.7.1. Er is een rente verplichting waardoor er druk ontstaat op de liquiditeit

1.2.7.2. Er moet een bepaalde hoogte aan zekerhied voor de financier zijn

1.3. Rewards of tegenprestatie

1.3.1. Definitie: Een tegenprestatie leveren in de vorm van een product of dienst

1.3.2. Risico: Laag

1.3.3. Omvang: Een product of dienst

1.3.4. Looptijd: Hangt af hoe lang de financier de diensten of producten verwachten

1.3.5. In welke levensfase is deze vorm passend? Eerste groei

1.3.6. Voordelen

1.3.6.1. Eigen draai aan geven

1.3.6.2. Een goede manier van samenwerken

1.3.7. Nadelen

1.3.7.1. Omzetbelastingplichting

1.3.7.2. Verplicht om je producten of diensten gratis te verschaffen

1.4. Donatie

1.4.1. Investeerders schenken het geld en verwachten niks terug

1.4.2. Risico: laag

1.4.3. Omvang: Beslist de financier

1.4.4. Looptijd: Direct

1.4.5. In welke levensfase is deze vorm passend? startfase

1.4.6. Voordelen: Je kan meteen het geld gebruiken om te investeren + laagdrempeligheid

1.4.7. Nadelen: Schenkingsrecht + Geen terugbetaling van investeringen

2. Business angels

2.1. definitie: Een business angel is iemand die vanuit zakelijk oogpunt investeert in ondernemingen. Doordat hij zelf ondernemer is of is geweest, kan hij jou als ondernemer met raad en daad bijstaan.

2.2. Risico: groot risico

2.3. omvang: 50.000 - 750.000

2.4. looptijd: nvt

2.5. levensfase: verschilt met hoeveel vetrouwen ze in de innovatie hebben

2.6. voordelen- groot investeringsbedrag, kosten dekker

2.7. nadelen- geen eigen eigenaar, niet zeker of je uberhaupt geld krijgt

3. Bank

3.1. definitie: Een business angel is iemand die vanuit zakelijk oogpunt investeert in ondernemingen. Doordat hij zelf ondernemer is of is geweest, kan hij jou als ondernemer met raad en daad bijstaan.

3.2. Risico: groot risico

3.3. omvang: 50.000 - 750.000

3.4. looptijd: nvt

3.5. levensfase: verschilt met hoeveel vetrouwen ze in de innovatie hebben

3.6. voordelen- groot investeringsbedrag, kosten dekker

3.7. nadelen- geen eigen eigenaar, niet zeker of je uberhaupt geld krijgt

4. Eigen inbreng

4.1. definitie: met je eigen geld investeren in de onderneming

4.2. risico: hoog

4.3. omvang: hangt af hoeveel eigen geld je hebt

4.4. Looptijd: zo lang als je bedrijf bestaat

4.5. Levensfase: vroege groei

4.6. voordelen: je bent volledig onafhankelijk en er zijn geen anderen die voorwaarden stellen.

4.7. Nadelen: je moet wel eigen geld hebben en je moet reserve hebben voor als het mis gaat met de onderneming.

5. FFF

5.1. definitie: family, friends en fools. Mensen die niet bekend zijn met de branche, maar investeren op basis van gevoel en het verhaal dat de ondernemer heeft.

5.2. risico: hoog

5.3. omvang: zo lang als de investering loopt

5.4. levensfase: vroege groei

5.5. voordelen: ze kennen eerst de mensen die de onderneming start en je behoort tot de inner circle van de onderneming.

5.6. nadelen: je moet goede afspraken maken en je relatie moet hier bestand tegen zijn

6. Leveranciers/klanten

6.1. Definitie: Een leverancier levert goederen/diensten in ruil voor geld.

6.2. Een klant is een afnemer van deze goederen/diensten van de leverancier.

6.3. Risico: Hoog risico.

6.4. Omvang: Afhankelijk van de aankoop van de klant en de inkoop die je doet bij leveranciers.

6.5. Looptijd: Afhankelijk van de afgesproken voorwaarde.

6.6. Levensfase: Afhankelijk van het succes van je onderneming, klanten kopen vaak pas als het product/dienst al een beetje op gang is en goede kwaliteit is.

6.7. Voordelen: Je kunt betalingsvoorwaarden afspreken.

6.8. Nadelen: Het is mogelijk dat de klanten geen geld hebben om hun schulden te betalen, ook kunnen de leveranciers soms niet leveren wat ze beloven.

7. Overheid

7.1. Definitie: Een overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied. Zo bestaat de totale overheid uit de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen.

7.2. Risico: Hoog risico (Je moet voor een jury verschijnen om goedkeuring te krijgen.)

7.3. Omvang: Afhankelijk van je idee en potentie.

7.4. Looptijd: Afhankelijk van de lengte en grootte van de lening.

7.5. Levensfase: In de startfase meest voor de hand liggend.

7.6. Voordelen: Bij een goed idee meteen een flinke start budget beschikbaar.

7.7. Nadelen: Je moet het geld in de meeste gevallen terugbetalen op den duur.