Nederlands Tekstverbanden

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Nederlands Tekstverbanden Door Mind Map: Nederlands Tekstverbanden

1. Concluderend verband

1.1. Bij een concluderend verband wordt een conclusie getrokken uit eerdere informatie in de tekst.

1.2. dus daarom dat houdt in kortom concluderend al met al

2. Redengevend verband

2.1. Een redengevend verband geeft aan waarom iemand iets doet of vindt.

2.2. omdat daarom dus want de reden hiervoor is dankzij

3. Oorzakelijk verband

3.1. Een oorzakelijk verband toont waardoor iets gebeurt (buiten iemands wil).

3.2. doordat daardoor als gevolg van dat komt door het gevolg is dus dankzij

4. Samenvattend verband

4.1. Bij een samenvattend verband wordt een verkorte weergave van informatie uit de tekst gegeven.

4.2. kortom samengevat met andere woorden al met al

5. Vergelijkend verband

5.1. Een vergelijkend verband laat een verschil of een overeenkomst zien.

5.2. in vergelijking met (net) als evenals zoals – ook de vergrotende trap: meer / groter / beter enz. dan

6. Doel-middelverband

6.1. Een doel-middelverband geeft aan welk middel wordt gebruikt om een bepaald doel te bereiken.

6.2. opdat zodat om te door middel van met behulp van

7. Toegevend verband

7.1. Bij een toegevend verband geeft de schrijven een andere kant van de zaak aan.

7.2. ook al zij het (dat) weliswaar (al)hoewel ofschoon desondanks niettemin

8. Vergelijkend verband

8.1. Bij een vergelijkend verband maakt de schrijver iets duidelijk door een verschil of een overeenkomst te noemen.

8.2. in vergelijking met (net) als evenals zoals meer / groter/ beter dan vergeleken met