Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
WO thema 6 Door Mind Map: WO thema 6

1. Drie reliëf vormen

1.1. Vlakte (van 0 tot 50 m)

1.2. Heuvel (van 50 tot 200 m)

1.3. Plateau (van 200 tot 700 m)

2. Stroombekkens/stroomgebieden

2.1. IJzer en kust of IJzerbekken

2.2. Scheldebekken

2.3. Maasbekken

3. Hoe ontstaat een rivier?

3.1. Neerslag dringt in grond --> komt op bepaalde plaatsen terug boven aan de oppervlakte = bron van een rivier

3.2. smeltwater van gletsjers wordt een bergrivier

4. Aardrijkskundige streken

4.1. Kuststreek

4.2. Polders

4.3. Zandig Vlaanderen

4.4. Zandlemig Vlaanderen

4.5. Kempen

5. Rivieren, meren en kanalen

5.1. Water vloeit hoog naar laag --> smalle beekjes = rivier en die eindigen in oceanen of zeeën

5.2. Vlakterivieren: Brede traagstromende rivieren

5.3. Bergrivieren: snelstromende rivieren in de bergen

5.4. Als de mens loop van rivier sluit ontstaan stille waters zoals moerassen vijvers of meren

5.5. Als de mens stuwdam (Bv. in een bergrivier) plaatst onstaat een stuwmeer die wekt elekticiteit op dat noemt men een waterkrachtcentrale

5.6. Kanalen zjin waterwegen die hebben mensen uitgegraven meestal kaarsrecht beter bevaarbaar. Vervoer voor handel

6. Enkele waterbegrippen

6.1. BRON

6.1.1. waar rivier ontspringt

6.2. SAMENVLOEIING

6.2.1. van een bijrivier in grotere stroom

6.3. MONDING

6.3.1. waar de rivier eindigt = zee of oceaan

6.4. LINKEROEVER

6.4.1. de linkerkant van rivier als je stroomafwaarts kijkt

6.5. RECHTEROEVER

6.5.1. de rechterkant van rivier als je stroomafwaarts kijkt

7. Natuurrampen: Oorzaak en gevolg

7.1. aardbeving

7.1.1. OORZAAK --> Aardplaten botsen tegen elkaar

7.1.1.1. GEVOLG --> grote gebouwen worden verwoest en de aarde beeft

7.2. tsunami

7.2.1. OORZAAK --> aardplaten botsen onder water daardoor ontstaat een golf die meer dan 800km/u gaat

7.2.1.1. GEVOLG --> de golf stroomt het centrum binnen, verwoest alles en neemt alles mee

7.3. vulkaanuitbarsting

7.3.1. OORZAAK--> in de aardmantel word hete magma geduwd. het magma vormt een prop en als ie te veel druk krijgt ontploft hij

7.3.1.1. GEVOLG --> Lava gaat de lucht in en as dondert naar beneden

8. De zeven continenten

8.1. Noord-Amerika

8.2. Azië

8.3. Afrika

8.4. Zuid-Amerika

8.5. Oceanië

8.6. Europa

8.7. Antarctica

9. Voor- en nadelen van het reliëf

9.1. Nadelen in de bergen

9.1.1. Lawine

9.2. Voordelen in de bergen

9.2.1. Snowboarden/skiën

9.2.2. Bergklimmen

9.3. Voordelen op platteland

9.3.1. Kan er voedsel kweken

9.3.2. Grond is vruchtbaar

9.4. Nadelen op platteland

10. Drie delen in de aarde

10.1. Kern

10.2. Mantel

10.3. Korst

11. 3 manieren om grond te bewerken

11.1. Bemesting

11.2. Bevloeiing

11.3. Afwateren

12. Hoe past de mens zich aan?

12.1. Een rivier verdiepen en rechttrekken

12.2. een kanaal graven

12.3. een brug bouwen

12.4. droge grond bevloeiien

12.5. een straat aanleggen

12.6. grond effenen en bebouwen

13. omgeving herkennen (toeristisch, stedelijk, landelijk en industrieel

13.1. Strand

13.1.1. Toeristisch

13.2. boerebuiten

13.2.1. landelijk

13.3. waar veel huizen staan

13.3.1. stedelijk

13.4. waar fabrieken staan

13.4.1. industrieel

14. Kringloop van het water

14.1. (1

14.1.1. Water verdampt door opwarming

14.2. (2

14.2.1. Waterdamp stijgt op en wordt wolk (wind blaast wolk weg)

14.3. (3

14.3.1. Door afkoeling ontstaat neerslag

14.4. (4

14.4.1. Een deel gaat grond in en wordt grondwater een ander deel gaat in beekjes of zee