Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Hadith Door Mind Map: Hadith

1. grote verzamelingen vastgelegde, islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van Mohammed.

1.1. Soena

1.1.1. Aanvullingen op Koran

2. Isnad: de keten van personen die de uitspraak hebben doorgegeven.

3. Matn: de eigenlijke inhoud van de uitspraak

4. Werden islamitische wetten samengesteld, de Sharia.

4.1. Meeste islamitische landen geldt de sharia als basis van een deel van het recht

5. De Hadith zijn als volgt geclassificeerd:

5.1. sahieh: 'authentiek'

5.1.1. - De Hadith dient terug te gaan, via zijn naaste Sahaba, tot Mohammed door een onafgebroken keten van overleveraars

5.1.2. De overleveraars moeten bekendstaan als oprecht.

5.1.3. De Hadith dient vrij te zijn van afwijkingen van de bevestigde standaardoverleveringen (shudhudh).

5.1.4. De overleveraars dienen bekend te staan om hun goede geheugen.

5.1.5. De Hadith dient zowel qua tekst als qua keten van overleveringen zonder een verborgen mankement (‘illa) te zijn die waarschuwen voor de onechtheid ervan.

5.2. Hasan: 'goed'

5.3. da'ief: 'zwak'

5.4. mawdoe: 'verzonnen'

6. 5VOORWARDEN: