TOOLKIT Maatschappelijk assistenten

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
TOOLKIT Maatschappelijk assistenten Door Mind Map: TOOLKIT Maatschappelijk assistenten

1. Seizoensarbeiders

1.1. enkel land- en tiuinbouwbedrijven (& manages)

1.1.1. weinig seizoensarbeiders < 10

1.1.1.1. in het vaccinatiecentrum

1.1.2. veel seizoensarbeiders > 10

1.1.2.1. afstemmen met bedrijf: VC of mobiele equipe naar bedrijf

2. uitnodigingsbrief

2.1. eenvoudige uitleg

2.2. uitnodigingsbrief in andere talen

2.3. vereenvoudigde versie

3. 10 communicatietips voor zorgverleners

4. motiverend gesprek over vaccinatie

5. website vaccinatiecentrum Limburghal

5.1. FAQ

6. website vacciantiecentrum Expodroom

6.1. FAQ

7. folder in beeldtaal

8. meertalige informatie

8.1. werking vaccin beeldtaal

8.2. ingesproken audio-opnames in verschillende talen

8.3. algemene folders in meerdere talen

8.4. vaccinatie info in het turks

9. app: afstandstolk

9.1. hulpmiddel voor doven/slechtzienden/analfabeten

9.2. van tekst naar gesproken Nederlands

10. app: Crisis Information Translated

10.1. hulpmiddelen voor anderstaligen

10.2. info vertaald naar verschillende andere talen

11. webinars

11.1. Motiverend communiceren met je patiënten over vaccinatie

11.2. Feiten en fabels

12. campagnemateriaal "Laat je vaccineren"

12.1. affiche

12.2. folder

12.3. vaccinatieparcours in het centrum

12.4. video tutorials

12.4.1. je afspraak bevestigen

12.4.2. vaccinatiecentrum: rustruimte

13. Lokale Opvang Initatieven

13.1. Indien contact met bewoners LOI: uitnodiging vaccinatie opvolgen.

13.2. Bewoners die minder dan 3 maanden in B zijn:

13.2.1. gegevens: naam, voornaam, INSZ-RRnr-BISnr, gsm

13.2.2. doorgeven aan populatiemanager Ludo Meyers [email protected]

13.3. vanaf 1 juli: bewoners die nog geen uitnodiging kregen

13.3.1. doorgeven aan populatiemanager Ludo Meyers [email protected]

14. Daklozen en Thuislozen

14.1. indien contact : gesprek over vaccinatie

14.2. vaccinatiebereidheid + centrum / centrale plaats?

14.2.1. naar vaccinatiecentrum?

14.2.1.1. lijst doorsturen naar populatiemanager Ludo Meyers [email protected]

14.2.2. op centrale plaats?

14.2.2.1. oplijsten, afstemmen datum+uur (periode half juni - half juli)

15. Illegalen

15.1. MA vraagt bis nummer aan en geeft door aan vaccinatiecentrum.

16. Referentieadressen

16.1. uitnodigingsbrief in enevelop herkennen

17. Werknemers verblijvend in vakantieparken

17.1. met BISnummer?

18. MSOC

18.1. outreachende benadering noodzakelijk