omgaan met moeilijk gedrag

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
omgaan met moeilijk gedrag Door Mind Map: omgaan met moeilijk gedrag

1. agressie

1.1. boosheid niet onder controle kunnen houden

1.2. verkeerde uiting van gevoelens

1.2.1. client weet of kan niet zijn gevoelens uiten , uit dit meestal op een verkeerde menier.

2. slechte hulpverlening

2.1. geen vertrouwen in hulp verleners

2.2. te veel verschillende hulpverleners

2.2.1. te veel hebben meegaamkt het beu zijn van zoo veel mensen die het zelfde vragen

3. slechte thuissituatie

3.1. geen betrokken ouders

3.2. fysiek geweld

3.2.1. door fysiek geweld kan de client haar gevoelens uiten op een nagatieve manier

4. laag zelfbeeld

4.1. geen zelfvertrouwen

4.2. geen gevoel van eigen mening

4.2.1. als de client een slecht zelfbeeld heeft gaat dit ook effect hebben op zijn gedrag

5. hechtingsproblematiek

5.1. geplaats in instellingen

5.2. geen goede hechting van kleins af aan

5.2.1. slechte heching kan zorgen voor gedragsproblematiek

6. onbegrepen gedrag

6.1. geen gevoel van waardering

6.2. niet gehoord worden

6.2.1. als client niet het gevoel heeft van eigen input te hebben in bepaalde situaties kan dit leiden tot moeilijk gedrag