Mijn ideale samenleving

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Mijn ideale samenleving Door Mind Map: Mijn ideale samenleving

1. Hoe participeer jij op dit moment als burger in de Nederlandse maatschappij? Ben jij ergens lid van? Maak jij ergens onderdeel van uit? Welke rechten, plichten en verantwoordelijkheden heb je daar?

1.1. Ik ben zelf nergens lid van, wel werk ik bij Hotel Elburg in de huishouding. Hier komen ook rechten, plichten en verantwoordelijkheden bij kijken.

1.2. Ik heb bijvoorbeeld recht op veiligheid, loon, vakantie en eetpauze. Ook heeft iedere werkende arbeidsrecht.

1.3. Mijn plichten zijn werk verrichten, op tijd aanwezig zijn en geheimhouding.

1.4. Mijn verantwoordelijkheden op het werk zijn: het hotel goed en netjes achterlaten, beleefd zijn tegen gasten en een goede relatie hebben met mijn collega's.

1.5. Door rechten, plichten en verantwoordelijkheden op het werk vast te leggen komen er geen misverstanden en verloopt het allemaal soepel.

2. Wat zijn jouw belangrijkste waarden? Noem er drie en geef aan of je van deze waarden voldoende terug ziet in de maatschappij, of dat je er juist meer van wilt zien. Waar in de maatschappij zie jij deze waarden terug? En waar niet.

2.1. Gelijkheid: wat je terug ziet in de maatschappij zijn de gelijke rechten die man en vrouw hebben. Ook heeft iedereen gelijke rechten bij verkiezingen en krijgt men evenveel betaald voor hetzelfde werk wat iemand verricht. Ik zou meer gelijkheid in de maatschappij terug willen zien tussen huidskleuren en tussen geaardheid, want mensen worden hiervoor nog steeds gediscrimineerd en dit is natuurlijk erg oneerlijk en zeker niet nodig.

2.2. Vrijheid: in Nederland heb je vrijheid van godsdienst, dit zie je terug aan de kerken en moskeeën die hier staan. Ook heeft men vrijheid van meningsuiting, wat inhoudt dat je mag zeggen en uploaden wat je wil, zolang je er niet iemand mee beledigd. Het laatste wat ik ga noemen is dat je mag werken waar je wil. Niemand wordt gedwongen ergens te gaan werken. Wat ik meer terug zou willen zien is meer vrijheid in huwelijk. De wet laat alles toe in Nederland, maar toch kom je nog tegen dat familieleden het er niet mee eens zijn om als bijvoorbeeld lesbisch stel te gaan trouwen. Hier moet verandering in komen.

2.3. Solidariteit: wat je hiervan terug ziet in de maatschappij is bijvoorbeeld een telefoontje van een vriendin, iemand die naar je luistert en je helpt en de buurvrouw die wat extra kookt, zodat jij ook te eten krijgt. Solidariteit is dus vooral dat je iemand helpt zonder er iets voor terug te verwachten. Ik vind dat je hiervan al voldoende in de maatschappij terug ziet, vooral in coronatijd kwam solidariteit erg voor.

3. Op welke politieke partij zou jij stemmen? Waarom?

3.1. In de tijd van de verkiezingen 2021 had ik een kijkwijzer ingevuld en daar kwam D66 erg naar voren. Nu zou ik daar ook nog steeds op stemmen, want ik vind dat ze goed aan het klimaat denken door bijvoorbeeld energie uit zon, wind en water te halen. Ook houden ze rekening met discriminatie door iedereen een eerlijke baan te gunnen en pakken ze het lerarentekort aan, wat op dit moment een groot probleem is. Een lang verhaal kort: ik vind dat ze goede standpunten hebben en ze houden rekening met dingen die ik ook erg belangrijk vind.

4. Omschrijf een actueel maatschappelijk probleem waar jij je op dit moment zorgen over maakt. Wat vind/hoop je dat er zal gebeuren?

4.1. De coronamaatregelen. Sommige mensen denken dat corona toch niet zo erg is als dat het lijkt en vragen zich af of de maatregelen niet te 'heftig' zijn voor het virus. Ook zijn mensen er een beetje klaar mee na langer dan een jaar en beginnen steeds meer mensen zich niet meer aan de regels te houden, wat kan zorgen voor een vierde coronagolf. Ook hebben veel mensen nu geen inkomen en/of zijn failliet gegaan met hun bedrijf.

4.2. Ik hoop dat mensen zich weer aan de maatregelen gaan houden, zodat er geen coronagolf meer komt en alles weer snel naar normaal kan gaan.

5. Omschrijf in een paar zinnen hoe jouw ideale samenleving er uit zou zien: wie zou er de macht in handen hebben? Hoe zou de welvaart verdeeld zijn? En welke rechten zou iedereen sowieso hebben?

5.1. In mijn ideale samenleving zou ik willen dat Mark Rutte de macht in handen heeft, want ik vind dat hij het vooral in coronatijd heel goed doet. Mensen geven commentaar op hem, maar zelf doen ze ook niks. Hij doet het toch allemaal maar en dat vind ik erg knap van hem.

5.2. In mijn ideale samenleving zou ik de welvaart iets anders verdelen. Hij is nu ook wel prima, maar toch is er nog een erg groot verschil tussen arm en rijk. Ik zou de arme mensen/landen wat extra geven om ze beter op weg te helpen en zodat ze zich beter kunnen ontwikkelen. De VS van Amerika en Duitsland zijn erg ontwikkelde landen en hebben aardig wat geld, dus die zouden wat kunnen 'doneren' aan wat armere landen om hen te helpen.

5.3. In mijn ideale samenleving zou iedereen sowieso vrijheidsrechten, participatierechten, rechten van beschermende groepen, sociale en economische rechten en culturele rechten moeten hebben. Deze rechten vind ik belangrijk, omdat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, iets te zeggen moet hebben in de maatschappij en zichzelf moet kunnen financieren.