Reparatiebesluit stb 2012 424

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Reparatiebesluit stb 2012 424 Door Mind Map: Reparatiebesluit  stb 2012 424

1. Barim (Artikel I)

1.1. A: Aanpassing artikel 1.1: begripsomschrijving 'autowrak'

1.2. B: Herstel foutieve verwijziging in artikel 1.4 lid 3, onderdeel d

1.3. C: Aanpassing artikel 1.10 lid 2

1.4. D: Herstel verschrijving in artikel 2.3 lid 1, onderdeel j

1.5. E: Aanpassing artikel 2.17

1.6. F: Aanpassing artikel 2.18 lid 2, 3 en 4

1.7. H: Aanpassing artikel 6.10 lid 5

1.8. I: Aanpassing artikel 6.17 lid 2

1.9. J: Aanpassing artikel 6.21 lid 1

2. Bevi (Artikel II)

2.1. Herstel foutieve verwijzing in artikel 1 lid 1, onderdeel b

3. Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Artikel III)

3.1. Aanpassing artikel 2

4. Besluit milieueffectrapportage (Artikel IV en XII)

4.1. A: Aanpassing Bijlage, onderdeel A

4.2. B: Aanpassing Bijlage, onderdeel C

4.3. C: Aanpassing Bijlage, onderdeel D

4.4. Artikel XII: Overgangsregeling mbt Artikel IV

5. Besluit omgevingsrecht (Artikel V)

5.1. A: Aanpassing artikel 2.2a

5.2. B: Aanpassing artikel 2.4 lid 3

5.3. D: Aanpassing artikel 5.13b

5.4. E: Aanpassing artikel 6.5

5.5. F: Aanpassing artikel 6.19

5.6. G: Aanpassing Bijlage I, Onderdeel A

5.7. H: Aanpassing Bijlage I, Onderdeel C

5.8. I: Aanpassing Bijlage II, onderdeel 5

6. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen, Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, Westerschelde 1990 en het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) (Artikelen VI, VIII, IX en X)

6.1. Artikel VI: Aanpassing Besluit vervoer gevaarlijke stoffen

6.2. Artikel VIII: Aanpassing Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen

6.3. Artikel IX: Aanpassing Scheepvaartreglement Westerschelde 1990

6.4. Artikel X: Aanpassing BPR

6.4.1. Bijlage als bedoeld in Artikel X, Onderdeel F

7. Waterbesluit (Artikel XI)

7.1. Toevoegen van artikel 8.7a

7.1.1. Treedt in werking met terugwerkende kracht (Artikel XIII)

8. Binnenvaartbesluit (Artikel VII)

8.1. Artikel VII: Toevoeging onderdeel aan Binnenvaartbesluit

9. Inwerkingtreding: Artikel XIII