Dyslexie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Dyslexie Door Mind Map: Dyslexie

1. Moeite met automatiseren

2. Moeite met:

2.1. Lezen

2.2. Spelling

2.3. Schrijven

2.4. Op woorden komen

2.5. Draaien van letters

3. Diagnose

3.1. Dyslexie onderzoek

3.2. Ernstige enkelvoudige dyslexie

3.3. Drie vormen

3.3.1. Onderkennende diagnose

3.3.2. Verklarende diagnose

3.3.3. Indicerende diagnose

3.4. DSM-5

3.5. PDDB

4. Staat los van intellegentie

5. Rechten hebben op:

5.1. Extra tijd

5.2. Ander lettertype

5.3. Ander kleur papier

6. Voordelen:

6.1. Creatief

6.2. Ruimdenkend

7. Leerstoornis

7.1. Taalontwikkelingstoornis

7.2. Een specifieke lees-en spellingstoornis

7.3. Woordniveau

7.4. Concentratieproblemen

8. Fonologisch coherentiemodel

8.1. Semantische code (betekenis)

8.2. Orthografische code (letters)

8.3. Fonologische code (klanken)

9. Kenmerken van dyslexie

9.1. Uitingsvorm verandert gedurende de levensloop.

9.2. Afhankelijk van schoolse taken: naast het lezen en schrijven kan dyslexie ook invloed hebben op het aanleren van vreemde talen, het organiseren van huiswerk etc.

9.3. Uitingsvorm is verschillend en niet gelijk voor iedereen met dyslexie.

9.4. Ruime oriëntering noodzakelijk.

10. Handelingsgericht werken

10.1. Doelgericht

10.2. Wisselwerking en afstemming

10.3. Onderwijsbehoeften staan centraal

10.4. Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe

10.5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang

10.6. Betrokkenen werken constructief samen

10.7. Werkwijze is systematisch en transparant

11. Model van het Intergenerationeel Meervoudig Tekort

11.1. Ouders (genen en omgeving)

11.1.1. Genetische factoren

11.1.2. Breinstructuur en - functie

11.1.3. Cognitieve processen

11.1.4. Gedrag (dyslexie)

11.2. Overige omgevingsfactoren

11.3. Kind

12. Componenten van taal

12.1. Taalinhoud

12.1.1. Semantisch aspect

12.2. Taalvorm

12.2.1. Fonologie

12.2.2. Morfologie

12.2.3. Syntaxis

12.3. Taalgebruik

12.3.1. Pragmatiek