. De vier Rijken .

Mindmap voor Godsdienst in vwo3

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
. De vier Rijken . Door Mind Map: .          De vier Rijken          .

1. Babylonië (Gouden hoofd)

1.1. Aanval op Juda door babyloniërs (605)

1.1.1. Nebukadnessar maakt Juda vazalstaat

1.2. Daniël wordrt naar Babel gebracht

1.2.1. Juda komt in opstand, Juda wordt provincie van Babel

1.3. Nebukadnessar overlijdt (562), Belsassar volgt op

2. Romeinse Rijk (Benen)

2.1. Onafhankelijkheid Israël

2.1.1. Syrië werd zwakker

2.1.2. Syrië werd provincie van Romeinse Rijk

2.1.3. Meer macht in Midden-Oosten

2.2. Romeinen trokken Jeruzalem binnen ⁽⁶³⁾

2.2.1. Leiding = Generaal Pompeius

2.2.2. Ging tempel binnen, tot Heilige der heiligen

2.2.3. Hasmonee hogepriester Hyrkanus II hield leiding

2.2.3.1. Positie werd sterker toen hij met Antipater tegen opvolger Pompeius koos. En voor Julius Caesar.

2.3. Julius Caesar met Hyrkanus II

2.3.1. Veldtocht in Egypte

2.3.2. Joodse hulptroepen

2.3.2.1. Hierdoor hielden Joden vorm van zelfstandigheid

2.3.3. Hyrkanus II kreeg 'etnarch van de Joden' (politieke status)

2.4. Antipater

2.4.1. vader van Herodes de Grote

2.4.2. Stadhouder van Idumea

2.4.3. Rollen omgedraaid, Hyrkanus ondergeschikt aan antipater

2.4.4. Zonen Phasaël en Herodes krijgen bestuur Jeruzalem en Galilea

2.5. Herodes de Grote

2.5.1. Treedt wreed op

2.5.2. Vrouw en kinderen vermoord

2.5.3. Is ook van kindermoord in Bethlehem

2.5.4. Liet tempels bouwen voor Romeinse keizers

2.5.5. Samaria werd Sebaste ter ere van Augustus

2.6. Keizers

2.6.1. Tot 30 v.Chr was Rome republiek

2.6.2. Julius Caesar benoemde zichzelf tot Keizer

2.6.2.1. Rome is geen republiek meer

2.6.3. Volk dacht dat hij goddelijk was

2.6.4. Na Caesar kwam Octavianus, noemde zichzelf augustus

2.6.4.1. Werd na dood goddelijk verklaard

3. Alexander de Grote (Koperen buik)

3.1. Maakt einde aan rijk van Meden & Perzen

3.2. Vader = Filipus van Macedonië

3.2.1. Waarschijnlijk overleden aan Malaria

3.3. Overwinningen

3.3.1. Van Darius III bij Issus

3.3.2. Beleg van Tyrus

3.3.3. Egypte en Palestina

3.3.4. Darius definitief verslagen bij Tigris

3.4. Hellenisme

3.4.1. Griekse cultuur, vermengd met oosterse culturen

3.4.2. Ontstaan in Rijk van Alexander de Grote

3.4.3. Overgenomen door Romeinen

3.4.4. Alexander had visie om landen bij elkaar te houden

3.5. Vermenging Macedoniërs en Perzen

3.5.1. Vormde legermacht van Macedoniërs en Perzen

3.5.2. Bouwde steden genaamd Alexandrië (Bijv. Egypte)

3.6. Verdeling Rijk

3.6.1. 4 Generaals

3.6.2. Koning van Zuiden wordt machtig

3.6.3. Een van zijn vorsten nog machtiger

4. Farizeeën

4.1. Vrome, serieuze mensen

4.2. Gehoorzamen alle wetten

4.3. Houden zich aan 'Mondelinge Overleving'

5. Sadduceeën

5.1. Hogere kringen van volk

5.2. Erkennen mondelinge overleving JUIST NIET

5.3. Mozes' geschreven wetten heel belangrijk

5.4. Geloven niet in bestaan van duivels en engelen

5.5. Geloven niet in opstanding uit de dood

6. Essenen

6.1. Afgezonderd bij de Dode zee

6.2. Kloostergemeenschap

6.3. Schrijven Hebreeuwse teksten over

7. Makkabeeën/Hasmoneeën

7.1. Na Alexander de Grote

7.1.1. Rijk verdeeld onder 4 generaals (diadochen)

7.1.2. Israël = rijk van Ptolemeus I (Egypte)

7.1.3. Syrië verslaat Egypte, Israël komt onder de Seleuciden (Syrië)

7.1.4. Oorlogen tussen Seleuciden en Ptolemeeën

7.2. Buffer

7.2.1. Israël vormt buffer tussen Egypte en Syrië

7.2.2. Ene kant zee andere kant woestijn

7.2.3. Nadeel = legers lieten vernieling achter in Israël

7.2.3.1. Zoals Antiochus IV

7.3. Antiochus IV van Seleuciden

7.3.1. Noemde zichzelf Epifanes (Verschijning)

7.3.2. Volk noemde hem Epimanes (gek)

7.3.3. Is Egypte ingevallen, mislukt

7.3.4. In Israël schrikbewind gevestigd

7.4. Makkabeeën

7.4.1. Joden boos, geloof onmogelijk gemaakt

7.4.1.1. Komen in opstand

7.4.1.2. Begint in Modeïn, woont Mattatias

7.4.1.3. Mattatias' familie begint , duurt 3 jaar

7.4.1.4. Die mensen worden Makkabeeën genoemd (strijdhamer)

7.4.1.5. Was bijnaam van Judas (zoon van Mattatias)

7.5. Hasmoneeën

7.5.1. Koninkrijk dat na verzetsbeweging in machtsvacuüm is ontstaan

7.6. Grote verdrukking

7.6.1. Aartsengel Michaël

7.6.2. Iedereen in boek van het leven zal of eeuwig leven of eeuwig veracht/verafschuwd worden.

8. Medo-Perzië (Zilveren borst)

8.1. Cyrus = Eerste koning

8.1.1. Liet Joodse volk terugkeren naar Israël

8.2. Xerxes = Perzische koning

8.2.1. Toen is Poerimfeest ontstaan

8.3. Artaxerxes = Over herbouw tempel en tegenstand tegen Joden