Inhoudsanalyse

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Inhoudsanalyse Door Mind Map: Inhoudsanalyse

1. globaalindexering

1.1. wijze waarop je naar een document kijkt om termen toe te kennen

1.2. onderwerp van het hele document

2. conceptuele analyse

2.1. onderzoek naar media-inhoud

2.2. systematisch kijken naar concepten , facetten en/of invalshoeken

3. inhoudskarakteristiek

3.1. kernachtige zin met belangrijkste elementen van het document die de basis geeft voor toekenning van termen

4. indexeerdiepte

4.1. termen toekennen en aantal termen bepalen

5. diepte-indexering

5.1. wijze waarop je naar een document kijkt om termen toe te kennen

5.2. alle deel onderwerpen van een document

6. eerste fase voor het toekennen van termen