Focusthema 9: Iedereen hoort erbij!

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Focusthema 9: Iedereen hoort erbij! Door Mind Map: Focusthema 9: Iedereen hoort erbij!

1. Kennen: gesloten boek

1.1. Ik woon in de gemeente Oudenaarde. Ik woon in de deelgemeente Mater.

1.2. De gemeenteraad bestuurt de gemeente.

1.2.1. de gemeenteraad = de burgemeester + de schepenen.

1.3. De gouverneur is het hoofd van de provincie.

1.4. Bejaarden en mensen met een handicap hebben hulp nodig.

1.4.1. Ik lees werkkatern blz. 4-6 en bronnenboek blz. 113 - 116 heel goed!

1.5. Mensen leven samen in groepen, daar horen afspraken bij!

1.5.1. Denk even na: welke afspraak ken ik: thuis, In het zwembad, op de speelplaats, in het verkeer.

2. Kunnen: open boek

2.1. Een recht is iets dat mag, een plicht is iets dat moet. Zie bronnenboek blz.119.

2.1.1. Denk even na: Is dit een recht of een plicht?

2.1.1.1. Ik houd mij aan de snelheid in het verkeer.

2.1.1.2. Ik mag kiezen naar welke school ik ga.

2.2. Wie controleert de afspraak? Lees werkkatern blz. 7 opnieuw.

2.3. De gemeente heeft veel taken. (sport, jeugd, kunst en cultuur, milieu, veiligheid, OCMW, onthaal en papieren)

2.3.1. Ik kan voorbeelden koppelen aan de juiste taak. Lees bronnenboek blz. 122 - 124. Oefen in je werkkatern blz. 10 en 11.

2.4. Ik kan info aflezen uit de fiche van onze provincie. Neem werkkatern blz. 14.