ideoligische stromingen : inleiding

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
ideoligische stromingen : inleiding Door Mind Map: ideoligische stromingen : inleiding

1. Val van Bastille in 1789 Val van de Muur in 1989

1.1. 200 jaar

1.1.1. ideologieën zich moeten aanpassen

1.1.1.1. Ideologieën onstonden als verschijnsel van modernisering ( onstaan van de industriële samenleving , klassen , kapitalisme, verspreiding van de ideeën van de verlichting , groei van democratie,...

1.1.1.1.1. zodat de evolutie naar postmodernisme niet zonder gevolg blijft

2. 19 de-eeuwse ideologieën

2.1. situeren zich langs de traditionele breuklijnen

2.1.1. liberale

2.1.2. socialistische

2.1.3. conservatieve

2.1.4. christendemocratische

3. 20ste-eeuwse ideologieën

3.1. drukken op de Belgische politiek en geschiedenis

3.1.1. Nationalisme

3.1.2. ecologisme

3.1.3. situeren zich op de nieuwe breuklijn

3.1.3.1. andere ideologieën komen niet aanbod : fascisme, anarchisme,...