Drugpunt (geestelijke gezondheidszorg)

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Drugpunt (geestelijke gezondheidszorg) Door Mind Map: Drugpunt (geestelijke gezondheidszorg)

1. Wie? en Wat?

1.1. Lokale preventiedienst, investeert in het welzijn en de gezondheid bevolking

1.1.1. Biedt ondersteuning bij de inhoudelijke voorbereiding en praktische uitvoering

1.1.2. Begeleiding en advies bij beginnende drugproblemen

1.2. Individuen leren omgaan met genotsmiddelen of gevolgen van problemen

1.2.1. via ondersteuning aan beginnende gebruikers en hun omgeving

1.3. Soorten drugs

1.3.1. Illegale genotsmiddelen

1.3.1.1. cannabis, cocaïne en XTC

1.3.2. legale genotsmiddelen

1.3.2.1. alcohol, tabak en medicatie

2. Doel?

2.1. Niet het drug gebruik verhinderen

2.1.1. mensen stimuleren hier op een verantwoordelijke manier mee om te gaan.

2.2. Niet gebruik aanmoedigen of ondersteunen

2.3. Uitstellen van experimenteergedrag

2.4. Verantwoordelijk gedrag bevorderen

2.5. Vroegtijdige aanpak stimuleren en schade beperken

3. Hoe helpen?

3.1. Opzetten van projecten, activiteiten of interventies

3.1.1. Dit verloopt volgens een vooraf opgemaakte planning

3.1.1.1. Verschillende stelselmatige stappen

3.1.1.1.1. men noteert, evalueert en bijstuurt

3.2. Planmatig en systematisch werken is een belangrijke kwaliteitsstandaard

3.2.1. Het vormt een basisvoorwaarde om onderbouwd of 'evidence-based' te kunnen werken en verhoogt de kans dat een actie ook resultaat heeft

3.2.1.1. Het biedt houvast en bevordert afstemming, communicatie en transparantie.

4. Waar?

4.1. Iedere gemeente heeft een Lokaal Overleg Drugs of LOD

4.1.1. LOD

4.1.1.1. het drugbeleid van de gemeente wordt besproken

4.1.1.2. Concrete preventieactiviteiten worden samen uitgedacht

5. Wie kan er terecht?

5.1. jongeren tot 25 jaar en hun omgeving

5.2. Familie of vrienden die met druggebruik geconfronteerd worden