Duurzaamheid

Plan your projects and define important tasks and actions

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Duurzaamheid Door Mind Map: Duurzaamheid

1. Doelen

1.1. Definiëren visie op duurzaamheid

1.2. Vergroten van de kennis binnen de eigen organisatie (nulmeting)

1.3. Promoten RR / inzetten van 'duurzaamheid' voor PR-doeleinden

1.4. Integratie in de ISO-14001 Norm

2. Team Duurzaamheid

2.1. Sander Ros

2.2. Henk de Gelder

2.3. Matthijs van den Berg

2.4. Hans Roest

2.4.1. HWD (Henk van den Berg)

2.4.2. Mart Ros (Ad Hoc)

3. Buropresentatie

3.1. Verwerken Duurzaamheid tot RR-standaard (voorbeeld: Routekaart Duurzaam Vastgoed (Hevo))

3.2. Verwerken in standaard buropresentaties / Presentatie Dubo 2.0

3.3. Opzetten document t.b.v. bepalen duurzaamheidambitie t.b.v. aanbiedingen en offerteaanvragen derden / onderaannemers

4. Project RR Intern (kantooruren)

4.1. Onderzoekdigitaliseren i.p.v. printen / DMS, gebruiken laptops / iPads

4.2. Scan huidige energieverbruik / Nulmeting

4.2.1. Afsluiten nieuwe energiecontracten

4.2.2. Kijken waar nog winst te halen is (standby etc.)

4.3. Regionaal voedsel inkopen

4.4. Onderzoek PV Cellen op het dak

4.5. Video Conference

4.6. Carpool / carpooldagen?

4.7. Nulmeting onder personeel inzake kennis Duurzaamheid

5. Lezingenreeks (tijdens Bomen)

5.1. Februari: Film Inconvinient Truth (Al Gore)

5.2. Maart: Duurzame constructies (IMd, Pim Peters)

5.3. April: Duurzaamheid bouwtool (Hevo?)

5.4. Mei: Duurzaamheid Algemeen, i.c.m. klantendag 'Toekomst' 60-jarig bestaan RR (Reinier vd. Berg?)

5.5. Juni: HWD (Henk van den Berg)

5.6. Juli: Duurzame energie (Evert Reemst

5.7. Augustus: Innovatie, Carbon Footprint (?)

5.8. September: Duurzaam (dag)licht (Stichting Living Daylight, Atto Harsta)

5.9. Oktober: Hergebruik / C2C (Vuilnisclub)

6. PvA (HdG & HR)

6.1. Planning

6.1.1. Januari: Kickoff project Duurzaamheid

6.1.2. Maandelijks: Teamoverleg

6.1.3. December: Evaluatie Project Duurzaamheid

6.2. Budget

6.2.1. Budget in tijd (ca. 200uren)

6.2.2. Budget in €

7. Team (secundair)

7.1. Anja Ros

7.2. Marijn Barendrecht

7.3. Interne Organisatie

7.4. Extern

8. Waarom?

8.1. Ideologisch: vanuit de gedachte van Rentmeesterschap

8.2. Commercieel: het is noodzakelijk voor aanbestedingen, winnen van selecties, etc.

9. Pilotproject (PM)

9.1. Het opzetten en uitwerken van een Pilotproject op het gebied van duurzaamheid. Oppakken aan de hand van een marktvraag, geen eigen initiatief of investering