De opbouw van reliëf door vulkanisme

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
De opbouw van reliëf door vulkanisme Door Mind Map: De opbouw van reliëf door vulkanisme

1. 3.1 Explosief en effusief vulkanisme

1.1. vulkanisme (= alle verschijnselen die te maken hebben met het uittreden van magma bij een eruptie)

1.1.1. explosief

1.1.2. effusief

1.2. 2 factoren bepalen karakter vulkanisme

1.2.1. dikte bedekkend gedeelte

1.2.2. samenstelling magma

2. 3.2 de vulkaanvormen

2.1. Schildvulkaan

2.1.1. Dun vloeibaar magma

2.1.2. kegelvormig, flauwe hellingen

2.2. spleetvulkaan

2.2.1. dun vloeibaar magma stroomt uit spleten

2.2.2. opstapeling basaltlagen (plateaubasalten)

2.3. stratovulkaan

2.3.1. taai vloeibaar magma en explosief vulkanisme

2.3.2. pyroklastica, kegelvorm met steile helling.

2.4. calderavulkaan

2.4.1. heel explosief, deel wordt opgeblazen

2.4.2. explosiekrater, grote cirkelvormige depressie

3. 3.3 de spreiding van vulkanen

3.1. vulkanen bij mid-oceanische ruggen

3.1.1. sterke convectiestromingen, leiden tot scheuren.

3.1.2. schildvulkanen en spleetvulkanen

3.2. vulkanen bij subductiezones

3.2.1. stratovulkanen en calderavulkanen

3.2.2. andesiet (= mengsel basalt en taai vloeibaar graniet)

3.2.3. langs continentrand met een gebergte of langs vulkanische eilandbogen.

3.3. vulkanen in oceanen boven een mantelpluim (hotspots)

3.3.1. mantelpluimen (=geïsoleerd voorkomende kolommen heet gesteente, die vanaf de onderzijde van de aardmantel op 2900 km opstijgen.

3.3.2. hotspots (= abnormaal warme plekken met omhoogkomend mantelgesteente)

3.4. vulkanen op continenten boven een mantelpluim (hotspots)

3.4.1. opbollen continentale korst (breuken)

3.4.2. horsten en slenken

3.4.3. breken van continent, openen van oceaan.