Fysiotherapeut in de gezondheidszorg

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Fysiotherapeut in de gezondheidszorg Door Mind Map: Fysiotherapeut in de gezondheidszorg

1. Behandel proces van de patiënt

1.1. Doorverwezen

1.1.1. Het komt regelmatig voor dat patiënten, voordat ze bij de fysiotherapie praktijk zijn geweest, al een verwijzing hebben gekregen van een andere specialist. Dit kan bijvoorbeeld de huisarts zijn, maar het kan ook voorkomen dat je ontslagen wordt uit het ziekenhuis en je verwezen wordt om je nader te behandelen door de fysiotherapeut.

1.1.1.1. Beslissen

1.1.1.1.1. Wanneer de patiënt d.m.v. van een verwijzing terecht komt bij de fysiotherapie praktijk. Wil dat nog niet garanderen dat de patiënt ook volledig geholpen kan worden door de fysiotherapeut. De fysiotherapeut gaat d.m.v. een intake vragen stellen en een onderzoek doen. Hieruit kan de fysiotherapeut concluderen of de patiënt geholpen kan worden of dat een andere specialist / het ziekenhuis de problematiek moet behandelen. Oftewel een fysiotherapeut is erg doorslaggevend in het behandelproces van de patiënt.

1.2. Eigen initiatief

1.2.1. Een andere manier om bij de fysiotherapie praktijk terecht te komen is om op eigen initiatief te bellen of langs te gaan bij de praktijk. Dus zonder verwijzing.

2. Dit geldt niet alleen voor patiënten met een verwijzing, ook patiënten die op eigen initiatief naar de praktijk zijn gekomen kunnen door nader onderzoek van de fysiotherapeut, uiteindelijk toch worden doorverwezen.

3. Zorgverlening

3.1. Intramurale

3.1.1. Zorg die geboden wordt in een zorginstelling bijvoorbeeld: een verpleeghuis, instelling voor verstandelijk gehandicapten of een ggz-instelling.

3.2. Extramurale

3.2.1. Zorg die geboden wordt aan cliënten die niet in de instelling verblijven. De zorg wordt geregeld d.m.v. het maken van afspraken bij de zorgaanbieder of die de zorgaanbieder levert thuis bij de cliënt

3.2.1.1. Ik denk dat de zorg die de fysiotherapeut verleend het best past onder de term extramurale zorg. Dit omdat er afspraken worden gemaakt en cliënten kunnen worden behandeld in de fysiotherapie praktijk. Ook is het mogelijk om als fysiotherapeut een huisbezoek te doen waarbij je naar de cliënt toe gaat, oftewel extramurale zorg. Dit geldt hetzelfde voor de diëtiste.

3.3. Transmurale

3.3.1. Zorg die geboden wordt door meerdere zorgverleners. Dit kan bijvoorbeeld een combinatie zijn van thuiszorg en de huisarts. Oftewel de intramurale en extramurale zorg worden gecombineerd.

3.3.1.1. De zorg die werd verleend tijdens mijn stage bij revalidatiegeneeskunde is een combinatie van beide, want er kwamen groepen op afspraak (tijdens hun revalidatie) vanuit thuis en vanuit het ziekenhuis.

4. Voorbeeld: De patiënt gaat naar de huisarts vanwege schouderklachten, de huisarts wil dit graag laten onderzoeken en verwijst de patiënt door naar de fysiotherapeut met als doel behandeld te worden. Bij de fysiotherapie praktijk komt de fysiotherapeut er achter d.m.v. een bepaalde test dat er een fractuur is. De fysiotherapeut kan beslissen om de patiënt door te verwijzen naar het ziekenhuis.

5. Zorg

5.1. 1e lijn

5.1.1. Dit is zorg waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing, denk hierbij aan: huisartsen, tandartsen en fysiotherapie.

5.1.1.1. Tijdens mijn stage in de 1e lijn zorg ben ik verschillende patiënten doelgroepen tegen gekomen bij de fysiotherapie praktijk: COPD-patiënten, COVID-patiënten, astma-patiënten, artrose-patiënten, sporters etc. Diëtistenpraktijk: obesitas-patiënten, anorexia-patiënten, overgewicht-patiënten.

5.2. 2e lijn

5.2.1. Dit is zorg waarvoor je wel een verwijzing nodig hebt, denk hier bij aan specialisten in het ziekenhuis, maar ook revalidatie en psychologische hulp vallen onder 2e lijn zorg.

5.2.1.1. Tijdens mijn stage in de 2e lijn zorg ben ik verschillende patiënten doelgroepen tegen gekomen waaronder exCOVID-patiënten en revalidatie patiënten.

5.3. 3e lijn

5.3.1. Dit is zorg die verleend wordt door academische ziekenhuizen en specialistische centra bijvoorbeeld: laboratoria. Deze zorg ondersteund de 2e lijn zorg.

6. Samenwerkingsverbanden op stageadres

6.1. Diëtisten

6.1.1. Een gezond lichaam bestaat voornamelijk uit 2 fundamenten. Wij als fysiotherapeuten zijn verantwoordelijk voor het bewegingsapparaat. Diëtisten geven advies over voeding. De samenwerking tussen deze specialisten is dus essentieel.

6.2. GGD

6.2.1. Er wordt ook veel samengewerkt tussen de GGD en de fysiotherapeut bijvoorbeeld: wanneer kinderen ontwikkelingsstoornissen hebben.

6.3. Verloskundigen

6.3.1. Als patiënten bij de fysiotherapeut komen met zwangerschap gerelateerde klachten bijvoorbeeld: lage rug- en bekkenklachten. Kan de verloskundige extra hulp bieden.

6.3.1.1. De samenwerkingen tussen de specialisten zijn multidisciplinair, want ze werken samen om tot een gemeenschappelijk doel te komen namelijk de patiënt te helpen. Dit is niet altijd het geval omdat een patiënt ook volledig kan worden geholpen door 1 specialist, dan is er geen sprake van een multidisciplinaire samenwerking. De samenwerkingen vinden zowel fysiotherapeut -> specialist en vice versa plaats.

6.4. Huisartsen

6.4.1. De meest voorkomende samenwerking vindt plaats tussen de huisarts en de fysiotherapeut. Wanneer patiënten klachten ervaren zijn ze vaak geneigd om naar de huisarts te gaan, die ze zelf behandeld of kan doorsturen naar specialisten waaronder de fysiotherapeut.

6.5. Medisch specialisten

6.5.1. Wanneer er vraag is naar verder onderzoek over een specifiek lichaamsdeel of -gebied kan de fysiotherapeut de patiënt doorverwijzen naar een medisch specialist.

6.6. Ergotherapeuten

6.6.1. Wanneer er moeite is met het uitvoeren van dagelijkse handelingen kan een samenwerking met een ergotherapeut oplossingen bieden

7. Belang van samenwerkingen m.b.t. de fysiotherapeut in de gezondsheidzorg

7.1. Is er altijd belang van een samenwerking

7.1.1. Nee: wanneer een patiënt op eigen verzoek een afspraak maakt bij de fysiotherapeut. En de patiënt na enkele behandelingen probleem vrij de fysiotherapie praktijk weer verlaat. Is er een geen sprake geweest van een samenwerking tussen specialisten.

7.1.2. Ja: wanneer een patiënt niet op eigen verzoek bij de fysiotherapeut terecht komt is er altijd sprake van belang van een samenwerking tussen de specialist en de fysiotherapeut, want de patiënt is dan doorverwezen. Of wanneer de patiënt wel op eigen verzoek de fysiotherapie praktijk binnenkomt. En de patiënt moet worden doorverwezen naar een andere specialist is er ook belang van een samenwerking.

7.1.2.1. Wat is de meerwaarde van deze samenwerkingen?

7.1.2.1.1. Een specialist is gespecialiseerd in het oplossen van een bepaald probleem wat binnen zijn vakgebied valt. Wanneer er een patiënt in de fysiotherapie praktijk binnenkomt met een probleem wat niet of gedeeltelijk binnen het vakgebied van een fysiotherapeut valt, is een samenwerking met een specialist waarin het probleem wel of grotendeels binnen het vakgebied valt ideaal. Zo kan de patiënt toch geholpen worden.

7.1.2.2. Geen samenwerkingsverbanden?

7.1.2.2.1. Wanneer deze samenwerkingsverbanden niet bestonden tussen de fysiotherapeut en andere specialisten, wordt het onmogelijk om veel patiënten te helpen, omdat niemand beschikt over een expertise die alle problematiek kan oplossen.

7.1.2.3. Wat is de investering voor een goede samenwerking als fysiotherapeut.

7.1.2.3.1. Een essentieel gegeven voor het goed kunnen samenwerken tussen de specialisten is het communiceren naar elkaar. Voor de fysiotherapeut geldt dus het nauwkeurig noteren van de veranderingen / verbeteringen die plaatsvinden tijdens het herstel van de patiënt. En wanneer het nodig is deze te delen met de andere specialist / specialisten.

8. Kosten

8.1. Non profit

8.1.1. Dit zijn organisaties / bedrijven die zonder winstgevende intenties een maatschappelijk doel willen nastreven.

8.2. Profit

8.2.1. Het tegenovergestelde van een non-profit, hierbij is het maken van winst wel een van de belangrijkste intenties.

8.3. Verzekering

8.3.1. De behandelingen voor de fysiotherapie worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Dit geldt alleen wanneer er een aanvullende zorgverzekering is afgesloten. Wanneer er geen recht meer is op vergoeding, betaalt de patiënt de behandelingen zelf.

9. De fysiotherapie praktijk is een non profit organisatie omdat hier niet het draaien van winst centraal staat, maar het verhelpen van problematiek van patiënten.