De meerjarenstrategie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
De meerjarenstrategie Door Mind Map: De meerjarenstrategie

1. Inclusie

1.1. Studenten leren ook elkaars behoeften in communicatie en kunnen daar op inspelen

1.2. DREMPELLOOS CONTACT WIJ ZIJN JE GEZIN VEILIGE PLEK WE HOUDEN JE VAST

1.3. De rol en betrokkenheid van bedrijfsleven mis ik bij ambitie. Deze leveren ook een bijdrage.

1.4. Ik vind het heel mooi dat wij met onze intensieve coaching onze studenten echt ZIEN

1.5. Samenwerking binnen skills

1.6. Binnen een succesvol team maakt men op een positieve manier gebruik van elkaars verschillen, expertise en ervaring

1.7. Vind het mooi dat we binnen skills gezamenlijke activiteiten organiseren waar sociale en persoonlijke ontwikkeling centraal staat en studenten van alle opleidingen elkaar ontmoeten.

1.8. Student weet wie hij is en waar hij staat.

1.9. Een succeservaring voor elke student Alle studenten doen een succeservaring op, op weg naar de toekomst; studenten kunnen een waardevol mbo-diploma, mbo- certificaat of praktijkverklaring

1.10. Verzuim wordt snel en adequaat gesignaleerd. Er wordt per student naar de beste oplossing/route gezocht. BENUTTEN HET NETWERK VAN DE STUDENT

2. Duurzaamheid

2.1. voetafdruk reduceren, denk aan ov abonnement

2.2. Alternatieve manieren van naar school/werk te komen. Met een "leuke "compensatie/beloning.

2.3. Vitaliteit voor student en docent écht belangrijk maken, zodat je echt duurzaam, kan leven, studeren, werken.

2.4. Binnen de school meerdere leerbedrijfjes starten voor kleine klusjes, zodat er minder wordt weggegooid. Hergebruiken/repareren/vernieuwen. Binnen dat bedrijfje leer je meerdere vaardigheden. Niet alleen vakinhoudelijk, maar ook bedrijfsmatig.

2.5. Duurzaamheid: goed gevoel Nieuw en bestaand personeel voelt zich welkom en gezien

2.6. Studenten een goede basis in het leven meegeven. Zowel als persoon (via burgerschap, zeker ook vitaal burgerschap gezien de huidige ontwikkelingen mbt overgewicht/ suikerziekte/ roken en alcohol) als technische basis waardoor ze bestendigd zijn tegen ontwikkelingen in de toekomst.

2.7. Bestaand personeel wordt sterk gewaardeerd

2.8. Op efficiente en verantwoorde manier gebruik maken van middelen. Duurzame en toekomstbestendig onderwijs voor studenten en docenten.

2.9. Door gaan met ontwikkeling maar reken houden met de natuur.

2.10. Duurzaamheid: goed gevoel Nieuw en bestaand personeel voelt zich welkom en gezien

3. Kwaliteitscultuur

3.1. Kennis en kunde waarderen en stimuleren.

3.2. Een handboek voor nieuwe docenten, waardoor het gevoel van "zwemmen" ondervangen kan worden.

3.2.1. https://xerte.talnet.nl/play.php?template_id=4155

3.3. Het organiseren van gezamenlijke activiteiten waar elkaar ontmoeten centraal staat.

3.4. Leren van en met elkaar, daar word ik blij van!

4. Sociale innovatie

4.1. Samenwerking met VO, en soepelere overgang VO-MBO

4.2. Niet blij, werkt niet voor onze doelgroep (niv. 2): Regie in de keuze voor een leerroute. De student heeft regie in de keuze voor een leerweg naar succes.

4.3. Focus op deelname aan de maatschappij. Opleiden gaat verder dan alleen de primaire doelen.

4.4. Mooi dat onderwijs nu certificeerbaar is zodat iedereen met een waardevol document ons ROC kan verlaten.

4.5. Elke VO-leerling in Almere is binnen geweest binnen Skills gedurende zijn/haar/hen PO/VO-periode (VMBO/Havo vooral lijkt mij?)

4.6. De opleidingen zijn in Canvas beschikbaar.(nog veel werk in te doen)

4.7. Positief: Duurzame en kansrijke deelname aan de maatschappij en arbeidsmarkt Alle studenten worden zodanig kunnen participeren in de maatschappij en kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.