Hechtingsstoornissen

Mindmap van les 2 Orthopedagogiek

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Hechtingsstoornissen Door Mind Map: Hechtingsstoornissen

1. Reactieve hechtingsstoornis

1.1. Klinisch beeld blz. 147

1.1.1. Emotioneel teruggetrokken

1.1.2. Geen troost zoeken, afwijzen of negeren.

1.1.3. Criterium: Gebrek aan sociale en emotionele reactie naar anderen.

1.1.4. Criterium: Beperkt in positieve gevoelens.

1.1.5. Criterium: Periodes van onverklaarbare emoties

2. Ontremd-sociaal contactstoornis

2.1. Klinisch beeld blz. 148

2.1.1. Kritiekloos

2.1.2. Oppervlakkighechtheidsgedrag, aan willekeurige vastklampen

2.1.3. Criterium: Geen reserve bij benaderen van vreemde

2.1.4. Criterium: Grensoverschrijdend niet leeftijds adequaat gedrag

2.1.5. Criterium: Kind checkt in onbekende omgeving niet of de verzorger nog in de buurt is

2.1.6. Criterium: Kind gaat gemakkelijk mee met onbekende volwassenen

3. Risico en beschermende factoren

3.1. Risicofactoren

3.1.1. Kind

3.1.1.1. Opvallende lichamelijke gebreken

3.1.1.2. Gewenst/ongewenst

3.1.1.3. Vroeggeboorte

3.1.1.4. Aangeboren stoornis of handicap

3.1.1.5. Temperament

3.1.2. Ouders en gezin

3.1.2.1. Ouders hebben zelf problemen

3.1.2.1.1. psychische stoornis

3.1.2.1.2. verslaving

3.1.2.1.3. onverwerkt verdriet of zelf onveilig gehecht

3.1.2.2. Huwelijksproblemen

3.1.3. Omgeving

3.1.3.1. Laag inkomen

3.1.3.2. Slechte huisvesting

3.1.3.3. Onveilige woonomgeving

3.1.3.4. Afwezigheid sociaal steunend netwerk

3.2. Beschermende factoren

3.2.1. Veilige autonome gehechtheid ouder(s)

3.2.2. Realistisch beeld van implicaties van evt. handicap en vroeggeboorte

3.2.3. Ondersteunde relatie/sociaal netwerk

3.2.4. Toelaten van evt professionele ondersteuning

4. Culturele / maatschappelijke invloeden

4.1. Culturele normen over opvoeding

4.2. Aantal opvoeders van een kind

4.3. De invloed van SES

5. Behandelwijze en pedagogische interventies

5.1. Opvoedingsondersteuning

5.1.1. Prematurezorg en babyzorg

5.1.2. Kinderziekenhuizen en residentiele jeugdzorg

5.1.3. Kinderopvang

5.1.4. Ondersteuning in het doorbreken van intergenerationele overdracht van onveilige gehechtheid

5.2. Trainen van sensitief ouderschap