Het absolutisme

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Het absolutisme Door Mind Map: Het absolutisme

1. Constitutionele monarchie

1.1. Koninkrijk waarbij de macht van de koning gebonden is aan de grondwet. Het is weliswaar geen echte grondwet, maar de koning moest zich wel houden aan opgeschreven afspraken en zijn macht werd ingeperkt door het parlement.

2. Absolutisme

2.1. Regeringssysteem waarbij de macht van de koning niet wordt beperkt door een grondwet of door rechten van andere organen. Het grote voorbeeld hiervan is de Franse koning Lodewijk XIV.

2.2. Regeringssysteem waarbij de macht van de koning niet wordt beperkt door een grondwet of door rechten van andere organen. Het grote voorbeeld hiervan is de Franse koning Lodewijk XIV.

3. Mercantilisme

3.1. Economisch systeem in de 17e en 18e eeuw waarbij de overheid de nationale economie verstrekte door bevordering van productie en export, het afremmen van import en ander ingrijpen in de economie

4. Lodewijk XIV

4.1. Lodewijk erfde Frankrijk in 1643 als vierjarige de troon. Hij bleef koning tot zijn dood in 1715 en werd daarmee de langst regerende vorst uit de Europese geschidenis

5. Godsdienstvrijheid

5.1. Lodewijk maakte een einde aan de godsdienstvrijheid, omdat hij vond dat het calvinisme maar al gemakkelijk kan worden gebruikt door edelen en steden die zich tegen he koninklijk gezag verzetten.

6. Droit divin

6.1. Goddelijk recht