3.1 De Landbouw in Zuidoost-Azië en de globalisering

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
3.1 De Landbouw in Zuidoost-Azië en de globalisering Door Mind Map: 3.1 De Landbouw in Zuidoost-Azië en de globalisering

1. Veranderingen in de landbouw

1.1. I Invloed van de wereldmarkt op de prijzen

1.1.1. Ruilvoetverslechtering

1.1.2. Sommige landen (VS, EU) subsidiëren export landbouwproducten

1.2. II Meer verscheidenheid aan gewassen

1.2.1. Agrarische transitie > Meer marktgerichte landbouw

1.2.2. Verandering voedingspatroon

1.2.3. Nieuwe eisen: specialisatie en intensivering

1.3. III Minder mensen in de landbouw

1.3.1. Deagrarisatie door niet kunnen voldoen aan nieuwe marktgerichtheid

2. De traditionele zwerflandbouw (extensieve landbouw)

2.1. Zwerflandbouw (shifting cultivation) bij regenwouden

2.1.1. Platbranden en tien jaar braak liggen

2.1.2. Extensieve zelfvoorzienende landbouw

2.1.3. Kan alleen bij lage bevolkingsdichtheid

2.1.3.1. Overgaan op handelsgewassen

3. De traditionele permanente landbouw (bevolkingslandbouw)

3.1. Veel natte rijstverbouw

3.1.1. Vaak langs rivieren en delta's

3.1.2. Ook bij vulkanen (Java)

3.1.3. Zeer intensieve landbouw

3.1.4. Sterke toename rijstopbrengst per ha

3.1.4.1. Door toepassing nieuwe rijstvariëteiten

3.1.4.2. High yielding varieties (HYV)

3.1.4.3. Groene Revolutie

3.1.4.4. Grote tegenstelling kleine en grote boeren

3.1.4.5. Grote boeren profiteren van modernisering (fragmentarische modernisering)

4. Landbouw gericht op plantagegewassen

4.1. Plantagelandbouw belangrijk

4.1.1. Grote bedrijven

4.1.2. Geïntroduceerd door kolonies

4.2. Veel plantages overgestapt van rubber naar palmolie

4.2.1. Plaats in van tropisch regenwoud

4.2.2. Lokale boeren van hun plek gejaagd

4.2.3. Reden: gebrek aan arbeidskrachten (industrie)

4.2.3.1. Meer gemechaniseerd

4.3. Kleine boeren verbouwen plantagegewassen

4.3.1. Productie voor de export flink toegenomen