Hoe kan ik het geheugen van leerlingen die zwak zijn in lezen en spelling en moeite hebben met he...

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Hoe kan ik het geheugen van leerlingen die zwak zijn in lezen en spelling en moeite hebben met het automatiseren van de tafels, ondersteunen zodat deze kinderen een gevoel van competentie bij rekenen krijgen? Door Mind Map: Hoe kan ik het geheugen van leerlingen die zwak zijn in lezen en spelling en moeite hebben met het automatiseren van de tafels, ondersteunen zodat deze kinderen een gevoel van competentie bij rekenen krijgen?

1. Hoofdstuk 1 "aanleiding en probleemstelling"

1.1. context

1.1.1. het is niet gediagnosticeerd maar het lijkt "automatiseringsproblemen", deze kinderen zijn slecht in lezen, spelling, rekenen, wereldorientatie etc. School is voor deze kinderen Akelig.

1.2. probleemstelling

1.2.1. de tafels niet kennen

1.2.1.1. 1. is het een retrieval probleem?

1.2.1.1.1. het gaat beter zonder druk

1.2.1.1.2. effe wachten

1.2.1.2. 2. is het een geheugenprobleem?

1.2.1.2.1. herinnert zich incidentele dingen niet

1.2.1.3. 3. motivatie?

1.2.1.3.1. alles is stom

1.2.1.4. Om deze vragen te beantwoorden zul je 'n gesprek moeten voeren met je doelgroepkinders.

1.2.1.5. 4. Automatiseringsprobleem?

1.2.1.5.1. het blijft niet zitten, ook al gebruik je 't vaak

1.3. jouw rol en taak

1.3.1. een juf hoort uit te gaan van de mogelijkheden van een kind

1.3.2. juf hoort stof aan te bieden op een manier die bij een kind past

1.3.3. een juf hoort kinderen een goed gevoel bij leren te geven, een gevoel van competentie, dat hen voorbereidt op een leven lang leren

1.3.4. de tip van je opleiding wijst erop dat deze paragraaf nog ontbreekt

1.4. praktische/maatschappelijke/wetenschappelijke relevantie

1.4.1. in iedere klas zitten er van deze kinderen

1.5. persoonlijke motivatie

1.5.1. ik heb zulke lieverds in de klas

1.5.2. ik zie dat ze gaan opgeven

1.5.3. en thuis zie ik hoe erg dat opgeven is, bij mijn eigen kind

1.6. motivatie

1.6.1. wanneer een kind kennis maakt met leren op een manier die zegt: maar jij bent nergens goed in, dan komt van een leven lang leren niks terecht.

1.7. kernbegrippen

1.8. wat is er bekend aan eerder onderzoek

1.9. onderzoeksvraag en deelvragen

2. hoofdstuk 2 "theoretisch kader"

2.1. 1. bepaling van de doelgroep

2.1.1. 1. lees- en spellingsmoeilijkheden

2.1.2. 2. achterstand in automatiseren/memoriseren bij rekenen

2.2. 2. normaal verloop van automatiseren

2.3. 2A. automatiseringsproblemen

2.3.1. daar weet ik eigenlijk geen literatuur bij te noemen. Ummm.

2.4. 3. het geheugen bekeken

2.5. 3A. geheugen ondersteunen

2.5.1. gebruiken en afbouwen van geheugensteuntjes "scaffolding"

2.6. 4. executieve functies

2.7. 4A. executieve functies ondersteunen

2.7.1. verwoorden/innerlijke spraak stimuleren

2.7.2. planning

2.7.2.1. planningstappen vastleggen

2.7.2.1.1. drieslag

2.7.3. motivatie

2.7.3.1. voortgang persoonlijk/openbaar maken

2.7.3.1.1. datamuur

2.8. 5. verbanden tussen rekenen, lezen en werkgeheugen

2.9. 6. aanpak van onderzoek

2.9.1. aanpakstructurering

2.9.2. datamuur

3. hoofdstuk 3 "onderzoeksmethodologie"

3.1. onderzoeksdoel

3.2. onderzoeksparadigma

3.3. onderzoeksstrategie

3.4. deelnemers en hun rol

3.5. ethische aspecten

3.6. onderzoeksmethode

3.7. kwaliteitswaarborging

3.8. data analyse

3.9. werkplan en tijdpad

3.10. kennisdeling

4. Aanleiding en probleemstelling

4.1. wat weten we van automatiseringsproblemen en hun aanpak?

4.1.1. langer materiaal gebruiken: singapore math

4.1.2. trainen executieve functies

4.1.2.1. motivatie

4.1.2.2. planning

4.1.3. geheugen ondersteuning

4.2. comorbiditeit dyslexie

4.2.1. executieve functies

4.2.1.1. zelfsturing?

4.2.1.2. aandachtstekort?

4.2.1.3. rekenproblemen

5. Wat moet er nog?

5.1. volgens mij mis je nog iets als ....

5.2. ik mompel maar wat, ik denk dat er zoiets gaat uitkomen.

6. Theoretisch kader

6.1. er lijkt genoeg te zijn

6.2. er moet een koppeling zijn met de gekozen oplossingen (drieslag, datamuur)

7. onderzoeksmethodologie

7.1. lijkt zo goed als klaar

8. procesverslag

8.1. Die kan ik eigenlijk nergens kwijt, maar er wordt toch om gevraagd. Hm

8.1.1. Bij aanleiding en probleemstelling dan maar?

8.1.2. Onderzoeksmethodologie, en er een apart hoofdstuk van maken.

8.2. bijvoorbeeld hoe je omgaat met tips van opleiding en critica friends, wat een eis is van je opleiding die nergens staat beschreven. (^_^)