Christelijke scholengemeenschap

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Christelijke scholengemeenschap Door Mind Map: Christelijke scholengemeenschap

1. Organisatie

1.1. Raad van Toezicht

1.1.1. College van Bestuur

1.1.1.1. directeur onderwijs

1.1.1.1.1. teamleider

1.1.1.1.2. vaksecties

1.1.1.1.3. werkgroepen

1.1.1.1.4. onderwijs ondersteunend personeel

1.1.1.2. pedagogische medewerkers / schoolpsychologen / Zorg Advies Team

2. Bijzonder onderwijs

2.1. Grondslag in de Bijbel

2.1.1. gezamenlijke momenten rondom de Bijbel

2.1.1.1. bidden, lezen uit de bijbel, zingen tijdens elke schooldag

2.1.1.2. samenkomsten waarbij christelijke feestdagen worden gevierd (laatste dag voor de vakantie)

2.2. Levensbeschouwlijke identiteit

2.2.1. lessen

2.2.2. omgang met elkaar

2.2.3. schoolcultuur

2.3. Verbondenheid door identiteit

2.3.1. door gedeelde christelijke achtergrond

2.4. voor (bijna) alle niveau's toegankelijk

2.5. midden in de samenleving

3. voortgezet onderwijs

3.1. Praktijkonderwijs

3.2. VMBO

3.2.1. LWOO

3.2.1.1. indien nodig voor leerlingen

3.3. Havo

3.4. VWO

3.4.1. Gymnasium

3.4.2. Atheneum

3.5. tweetalig onderwijs

3.5.1. Havo

3.5.1.1. alle vakken in het engels

3.5.2. vwo

3.5.2.1. alle vakken in het engels

4. Inrichting

4.1. campusstijl

4.1.1. aparte gebouwen voor sectoren

4.1.1.1. praktijkruimten waar nodig/wenselijk

4.1.1.2. centrale ontspanningsruimten

4.1.1.3. centrale aula

4.1.1.4. kantine

4.1.1.5. leslokalen

4.1.1.6. één gebouw voor lichamelijke oefening

4.1.1.7. een centraal hart met voor iedereen met daar omheen een kleinere overzichtelijke plek voor iedereen

5. Onderwijs

5.1. Klassikaal onderwijs

5.2. oog voor individu (mentor voor langere periode aan leerling verbonden, passend onderwijs)

5.3. zelfstudie stimuleren door een flexibel uur waarin leerlingen onder toezicht van een docent zich richten op hun huiswerk of projecten

5.4. ruimte voor extra aandacht met behulp van onderwijsassistenten

5.5. indien mogelijk leerlingen ook laten werken met een ELO, bijvoorbeeld bij Engels