Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Leren Door Mind Map: Leren

1. activerend

2. Vanuit leefwereld vertrekken

3. samen met leerlingen oplossingen vinden

4. Begeleider

5. Samen sterk= samen werken

6. Gevolgen

7. De leerkracht als begeleider

7.1. Intergratie leefwereld van de leerlingen

8. geen activernde werkvormen

9. Leerlingen nemen kennis als waarheid

10. Gevolgen

11. Leerkracht en leerlingen zoeken oplossingen samen =kritisch denken

11.1. Leerlingen leren creatief te denken / alternatieve oplossingen

11.2. Voorbereiding voor het leven na de schoolbanken

12. De leerkracht als alles wetende= kennisoverdrager

12.1. Didactische werkvormen: docerend

12.1.1. Leerlingen worden niet actief betrokken

12.2. Geen intergratie van de leefwereld van de leerlingen

13. De leerlingen leren kritisch denken en komen zelf tot kennis en antwoorden op hun vragen

13.1. Leerlingen worden actief betrokken

14. De leerlingen nemen informatie aan als waarheid

14.1. Leerlingen worden niet actief betrokken

14.1.1. worden niet gestimuleerd tot het nadenken

15. De banking concept

16. De leerlingen leren op die manier niet om probleemoplossend te denken

16.1. worden niet klaargestoomd voor het leven na de schoolbanken

16.1.1. niet voorbereid op arbeidsmarkt, nog de maatschappij

17. The Problemposing concept

17.1. Activerende didactische werkvormen

18. VOOR

19. TEGEN

20. Leerkracht in spe