Kwaliteitszorg

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Kwaliteitszorg Door Mind Map: Kwaliteitszorg

1. Plannen

1.1. Opleidingsplan

1.2. Jaarplan incl. verbeterplan

2. Uitvoering

2.1. Onderwijs

2.2. Ondersteunende processen

2.2.1. alumnibeleid

2.2.2. werkveld

3. Verbetervoorstellen

3.1. Curriculumcommissie

3.2. Opleidingscommissie

3.3. Beroepenveldcommissie

4. Feedback organiseren

4.1. Onderwijsevaluaties

4.1.1. Kwantitatief

4.1.1.1. Eva app - studentevaluaties

4.1.1.2. Minorenevaluatie

4.1.1.3. Stageevaluatie

4.1.1.4. Afstudeerevaluatie

4.1.1.5. NSE

4.1.2. Kwalitatief

4.1.2.1. Studentenpanel

4.1.2.1.1. Klassenvertegenwoordiger

4.1.2.2. Docentevaluatie

4.1.2.2.1. Per periode tips en tops

4.1.2.3. Alumni / werkveld gesprekken

4.2. Commissies

4.2.1. Examencommissie

4.2.2. Toetscommissie

4.3. Audits

4.3.1. Interne audits

4.3.1.1. 1x 2 jaar NVAO standaarden

4.3.1.2. Audit examencommissie

4.3.2. Externe audits

4.3.2.1. 1x 6 jaar externe visitatie NVAO standaarden